Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Regeringens förslag om ett bildande av ett Västergötlands län innehållande de tre tidigare länen Skaraborg, Älvsborg och Göteborgs och Bohus län markerar slutet på en


Utskottsberedning: -1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:A9 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:A9 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken Av de redovisningar som görs i skrivelsen framgår att det skett påtagliga framsteg i ansträngningarna att ge kvinnor och män möjlighet att på lika villkor delta i ansvaret för samhällsutvecklingen. Den


Utskottsberedning: -1996/97:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:A6 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:A6 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av skr. 1996/1997:41 Jämställdhetspolitiken Regeringen har lämnat en redovisning av hur jämställdhetspolitiken har utvecklats hitintills under mandatperioden och anger huvuddragen i den fortsatta inriktningen av insatserna. Vi s-kvinnor är


Utskottsberedning: -1996/97:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub500 av Agneta Brendt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub500 av Agneta Brendt m.fl. s Virtuell högskola I budgetpropositionen har regeringen dragit upp riktlinjerna för högskolepolitiken inför 2000-talet. Utbildning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället är högskolans huvuduppgifter. Regeringen lyfter också fram vikten av att


Utskottsberedning: -1996/97:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub495 av Agneta Brendt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub495 av Agneta Brendt m.fl. s Forskning och samhälle Den s.k. dubbla strategin, dvs. att kvinnokönsforskningen behöver integreras inom de olika diciplinerna och utvecklas självständigt, är mycket värdefull och därför välkomnar vi regeringens satsning både på landets Centra/Fora och


Utskottsberedning: -1996/97:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub434 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub434 av Monica Green s Behörighetsgivande utbildning för kvinnor Omstrukturering och ny teknik inom bl.a. annat sjukvården har gjort att många arbetstillfällen inom vård och omsorg har rationaliserats bort. De allra flesta av dessa yrken är kvinnojobb. Många har en tvåårig vårdutbildning


Utskottsberedning: -1996/97:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U409 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:U409 av Tomas Eneroth m.fl. s Vapenexporten I tider av hög arbetslöshet och med minskade svenska beställningar av försvarsmateriel finns det en uppenbar risk att krigsmaterielexporten liberaliseras. Som en följd av detta skulle i så fall svensk vapenindustri i större utsträckning bidra


Utskottsberedning: -----1996/97:UU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U211 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:U211 av Monica Green m.fl. s Internationellt utvecklingssamarbete med kvinnoperspektiv De stora globala orättvisorna kan inte lösas utan global solidaritet. För oss är det därför viktigt att biståndet bygger på samarbete inom ramen för ett globalt välfärdssamhälle med ömsesidiga beroenden,


Utskottsberedning: ---1996/97:UU15 1996/97:UU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Sk317 av Christina Axelsson och Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Sk317 av Christina Axelsson och Monica Green s Möjligheter att stimulera IT-användning Användningen av NY-teknik ökar i alla samhällsgrupper. Möjligheten att ha en egen dator hemma är dock fortfarande förborgat vissa med goda ekonomiska möjligheter. Även om den fasta utrustningen har blivit


Utskottsberedning: -1996/97:SkU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L308 av Monica Green och Siw Wittgren-Ahl (s)

Motion till riksdagen 1996/97:L308 av Monica Green och Siw Wittgren-Ahl s Avhysning av hotellgäster Svenskarnas rättsuppfattning är att en hotellgäst ska betala sitt rum och dess kringservice. Men tyvärr finns det kryphål i svensk lagstiftning. En person flyttade helt sonika in på ett hotell för 4,5 år sedan. I början


Utskottsberedning: -1997/98:LU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:K511 av Kjell Nordström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:K511 av Kjell Nordström m.fl. s Politiska nämnder som täcker fler kommuner Under senare år har allt fler kommuner ökat samarbetet med grannkommunerna. Detta har bl.a. skett i hägnet av begränsade kommunala resurser där framför allt de mindre kommunerna sett en möjlighet att upprätthålla


Utskottsberedning: -1996/97:KU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju913 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju913 av Berit Andnor m.fl. s Våldet följer kvinnan från vaggan till graven Våldet följer kvinnan från vaggan till graven Kvinnor utgör 70 av världens fattiga, 2/3 av de icke läs- och skrivkunniga. De innehar endast 14 av chefsbefattningarna, 10 av parlamentsplatserna och 6 av regeringsplatserna.


Utskottsberedning: -1996/97:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ju702 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju702 av Urban Ahlin m.fl. s Mutor och bestickning Som en farsot far det över landet. Korruption, mutor och bestickning har länge varit något som vi trott enbart hört omvärlden till. I dag kan vi allt oftare läsa om en ökande korruption i Sverige. Girigheten känner inga gränser. Enligt


Utskottsberedning: -1996/97:JuU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo735 av Kjell Nordström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo735 av Kjell Nordström m.fl. s Returglas När Sverige blev medlem i EU och Vin Sprits importmonopol upphörde fick detta bl.a. till följd att andelen returglas minskade kraftigt. Detta innebär ökad belastning på såväl miljön som energianvändningen i både Sverige och de exporterande


Utskottsberedning: -1996/97:JoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo731 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo731 av Urban Ahlin m.fl. s Illegal handel med utrotningshotade djur Riksdagen har nyligen beslutat om nya regler som bl a ska göra det svårare att handla med fredade djur prop 1994/95:117, JoU10En ny lag med karaktären av en ramlag reglerar åtgärder beträffande djur och växter som


Utskottsberedning: -1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo311 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo311 av Monica Green m.fl. s Miljöpolitik Motionen delad mellan flera utskott Vi skall bli det första landet i världen som klarar omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Där ingår kommunikationer, råvaruförsörjning, industri och kraftproduktion i kretsloppet. Då är ett


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU12 1996/97:JoU17 1996/97:NU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo524 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo524 av Monica Green m.fl. s Miljöanpassade va-system i Västsverige Sverige har tagit ett stort steg på väg in i byggandet för bärkraft och kretsloppsbyggande. Men det finns ett stort behov av att gå vidare både på fler områden och i fler detaljer för att miljöanpassa samhället. Det


Utskottsberedning: -1996/97:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo515 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo515 av Birgitta Johansson m.fl. s Brandvarnare i nya bostäder De flesta bränder i Sverige inträffar i bostäder, men också i offentliga lokaler. Det är också i bostäderna de flesta dödsbränderna sker. Ett sätt att minska dödsfallen är att i bostäder och övriga lokaler ge människor en


Utskottsberedning: -1996/97:BoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo406 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo406 av Urban Ahlin m.fl. s Fastighetsbildning inom strandskyddsområde 1991 ändrades fastighetsbildningslagen bl a så att det på landsbygden skall vara möjligt att bilda bostadsfastigheter som kan inrymma mark för viss näringsverksamhet eller hobbyverksamhet i form av t ex mindre djurhållning


Utskottsberedning: -1996/97:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Bo220 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Bo220 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Boendemiljön Samhällen och bostadsområden skapas av människor och för människor. För att utforma ett väl fungerande samhälle krävs en demokratisk beslutsprocess där medborgarnas behov formulerar kraven och politikerna beslutar om åtgärderna. En väl fungerande


Utskottsberedning: -1996/97:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering