Dokument & lagar (15 träffar)

Interpellation 2014/15:356 av Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2014/15:356 Kvinnors sysselsättning av Erik Ullenhag FP till Finansminister Magdalena Andersson S Under åren med alliansregeringen växte sysselsättningen. Fler personer fördes närmare arbetsmarknaden, och fler fick ett jobb. Särskilt har detta gynnat kvinnor. Faktum är att kvinnors växande sysselsättningsgrad

Inlämnad: 2015-03-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:356 av Erik Ullenhag (FP) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors sysselsättning

Motion 2009/10:Ju421 av Monica Green m.fl. (s, v, mp, c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju421 av Monica Green m.fl. s, v, mp, c, m, fp, kd Förhindrande av barnsexturism s16136 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser mot svenskars sexualbrott mot barn begångna utomlands. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2009/10:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ju421 av Monica Green m.fl. (s, v, mp, c, m, fp, kd) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. s, v, kd, c, m, fp, mp Undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan fp1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undervisning om säkerhet på Internet bör införas i grundskolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fö249 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp, s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö249 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd, v, mp, s Räddningsskolan i Skövde fp1459 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett bevarande av Räddningsskolan i Skövde. Motivering Utredningen Alltid redo En ny myndighet


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö249 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp, s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, kd, c, mp, v, fp, s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. m, kd, c, mp, v, fp, s Information om barnsexhandel och barnsexturism obligatorisk del i turismutbildning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att information


Utskottsberedning: 2007/08:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, kd, c, mp, v, fp, s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:U372 av Eva Olofsson m.fl. (v, c, kd, fp, m, s, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U372 av Eva Olofsson m.fl. v, c, kd, fp, m, s, mp Barnets rätt till utbildning i konfliktområden Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella organ och i bilaterala


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U372 av Eva Olofsson m.fl. (v, c, kd, fp, m, s, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Sf342 av Monica Green m.fl. (s, fp, v, m, kd, c, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf342 av Monica Green m.fl. s, fp, v, m, kd, c, mp Gode män till ensamkommande flyktingbarn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gode mäns arbete med ensamkommande flyktingbarn. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf342 av Monica Green m.fl. (s, fp, v, m, kd, c, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Sf341 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, v, kd, fp, m, s, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf341 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, v, kd, fp, m, s, mp Alla barns rätt till sjukvård kd639 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla barn i Sverige oavsett legal status får tillgång till hälso- och sjukvård.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf341 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, v, kd, fp, m, s, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:K401 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, v, m, kd, c, s, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:K401 av Solveig Hellquist m.fl. fp, v, m, kd, c, s, mp Teknisk lösning mot barnpornografi i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en teknisk lösning i riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K401 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, v, m, kd, c, s, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. m, s, fp, mp, kd, c, v Säkerhet på Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan. Motivering I FN:s Barnrättskommittés slutrapport


Utskottsberedning: 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Ub307 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, mp, kd, c, v) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ub420 av Monica Green m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i grundskolan, gymnasieskolan och förskolan. Motivering Grundprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är att sätta barnets bästa


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub420 av Monica Green m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:So445 av Hillevi Engström m.fl. (m, s, fp, kd, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en samordnad nationell strategi för stödarbetet för flickor i familjekonflikt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:So445 av Hillevi Engström m.fl. (m, s, fp, kd, c, mp) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:So454 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, kd, v, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i motionen anförs om att stärka rättigheterna för barn placerade i samhällets vård. Motivering Över 14 000 barn och ungdomar i Sverige bor i familjehem eller på HVB-hem hem för vård eller boende. Att omhänderta barn och ungdomar är ett stort ingripande


Utskottsberedning: 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:So454 av Magdalena Andersson m.fl. (m, s, fp, kd, v, c, mp) (doc, 58 kB)

Motion 2001/02:So411 av Ingrid Burman m.fl. (v, fp, m, c, mp, kd, s)

Motion till riksdagen 2001/02:So411 av Ingrid Burman m.fl. v, fp, m, c, mp, kd, s Nationellt program för självmordsprevention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om antagandet av mål för det självmordspreventiva arbetet i Sverige. Motivering Självmord


Utskottsberedning: 2001/02:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 1997/98:A707 av Gullan Lindblad m.fl. (m, c, kd, s, fp, v)

Motion till riksdagen 1997/98:A707 av Gullan Lindblad m.fl. m, c, kd, s, fp, v Rätt till ledighet vid utbildning och tjänstgöring inom frivilligförsvaret I en tidigare motion har påtalats att kvinnor inom försvarets frivilligkårer har mycket svårt att få ledigt vid utbildning och tjänstgöring inom frivilligförsvaret.


Utskottsberedning: -1997/98:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation