Dokument & lagar (1 419 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S)

Fråga 2014/15:163 Trafikpoliser av Monica Green S till Statsrådet Anders Ygeman S Sedan den 1 januari 2015 är polisen en sammanhållen enrådsmyndighet, vilket innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Den nya Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner,

Inlämnad: 2015-01-15 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:163 av Monica Green (S) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:158 av Monica Green (S)

Fråga 2014/15:158 Upphandling av transporter av Monica Green S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Många transportsektorer präglas av fusk och ojusta arbetsförhållanden, därför måste svenska företag ta större ansvar när de köper transporttjänster. Den billigaste transporten är inte den mest hållbara, det inser nog de

Inlämnad: 2015-01-12 Besvarare: Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2014/15:158 av Monica Green (S) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:173 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:173 Sysselsättning och tillväxt av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I budgetpropositionen anges att den föreslagna politiken leder till lägre sysselsättning och tillväxt. Regeringen frångår praxis och redovisar inte omfattningen av minskningen. Det skapar osäkerhet och bidrar

Inlämnad: 2014-12-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:173 av Niklas Wykman (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättning och tillväxt

Betänkande 2014/15:TU2

Den som bryter mot EU-reglerna om cabotagetransporter på vägarna ska i framtiden få en sanktionsavgift i stället för böter, som i dag. Sanktionsavgifter anses vara ett effektivare styrmedel än böter vid brott mot cabotageregler som görs i affärsverksamhet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Samtidigt riktade riksdagen tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det handlar om att sanktionsavgiften vid brott mot cabotagereglerna bör vara högre, att det ska ställas krav på att lastbilar har internationella frakthandlingar samt att det behövs en översyn av ansvaret för den som beställer transporter.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2014-11-04 Debatt: 2014-11-26 Beslut: 2014-11-26

Betänkande 2014/15:TU2 (pdf, 363 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna

Interpellation 2014/15:152 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:152 Begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S I statsbudgeten reserverar regeringen utgifter på mer än 20 miljarder kronor över den kommande mandatperioden under beteckningen beräkningsteknisk överföring till hushållenVad

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:152 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen

Interpellation 2014/15:151 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:151 Överskottsmålet av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansministern har vid åtskilliga tillfällen sedan valet påstått att statens finanser är illa skötta och att ladorna är tommaSamtidigt föreslås omfattande utgiftsökningar i jämförelse med den tidigare regeringens

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:151 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överskottsmålet

Betänkande 2014/15:TU3

Från den 1 mars 2015 ska en polis eller tulltjänsteman tillfälligt kunna stoppa ett fordon från att fortsätta att köras. Beslutet innebär att det exempelvis ska vara möjligt att tillfälligt låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning. Polismyndigheten eller Tullverket ska kunna besluta om klampning. Det ska även vara möjligt för en polis eller en tulltjänsteman att kunna ta fordonets nycklar, registreringsskyltar eller andra föremål som behövs för att köra. Åtgärderna ska i normalfallet högst få vara i 24 timmar.

Riksdagen säger ja till regeringens förslag. Riksdagen uppmanar samtidigt regeringen att utreda om ett fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar och om en polis eller tulltjänsteman ska kunna besluta om klampning. Regeringen ska återkomma till riksdagen om detta.

Den nya lagen gäller från och med den 1 mars 2015.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2014-11-11 Debatt: 2014-11-26 Beslut: 2014-11-26

Betänkande 2014/15:TU3 (pdf, 999 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Interpellation 2014/15:132 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:132 Landsbygdens konkurrensförutsättningar av Ulf Berg M till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Regeringen har i sin budgetproposition aviserat att man har för avsikt att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt kilometerskattFör dem som bor och verkar på landsbygden är detta mycket oroande.

Inlämnad: 2014-11-14 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:132 av Ulf Berg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Landsbygdens konkurrensförutsättningar

Interpellation 2014/15:130 av Per Åsling (C)

Interpellation 2014/15:130 Ny statlig upphandlingsmyndighet av Per Åsling C till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I en nyligen inlämnad motion lyfter Anders Ahlgren och jag fram det faktum att riksdagen vid ett flertal tillfällen uttalat vikten av statliga myndigheters närvaro i olika delar av Sverige. Att den statliga

Inlämnad: 2014-11-14 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2014/15:130 av Per Åsling (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ny statlig upphandlingsmyndighet

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2014/15:124 Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv av Helena Lindahl C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Regeringen kommer att införa en vägslitageavgift, vilket innebär en fördyring för svensk industri, småföretag och inte minst för landsbygden där de stora avstånden

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv

Interpellation 2014/15:135 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:135 Vägslitageavgiften av Lotta Finstorp M till Finansminister Magdalena Andersson S Varje år transporteras över 70 miljoner kubikmeter virke på våra vägar. Sverige är ett land med långa avstånd, och basindustrin är en viktig del i vårt lands tillväxt. Infrastruktur och transporter är av stor betydelse

Inlämnad: 2014-11-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:135 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vägslitageavgiften

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskning vid Högskolan i Skövde. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2145 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2145 av Monica Green S Strategi för it i skolan och nationell strategi för it-baserad högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om it i skolan och it-baserad högre utbildning. Motivering Vi ser ett växande


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2145 av Monica Green (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2145 av Monica Green (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. S Barnen i Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnen i Palestina. Motivering Gaza är sönderbombat och det är än mer omöjligt att leva på den lilla landremsan än före det senaste


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. S Möjliggörande för fler att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga initiativ som ger fler ungdomar möjlighet att ta körkort. Motivering Antalet unga som tar körkort


Utskottsberedning: 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. S E20 fyrfältsväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E20 till fyrfältsväg. Motivering E20 är Sveriges farligaste


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. S Satsning på Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan. Motivering Miljövänliga


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 92 kB)

Motion 2014/15:2144 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2144 av Monica Green S Nollvisionen och trafiksäkerhetsarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trafiksäkerhetsarbete och nollvisionen. Motivering Sedan Sveriges riksdag bestämde sig för nollvisionen i slutet


Utskottsberedning: 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2144 av Monica Green (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2144 av Monica Green (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2143 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2143 av Monica Green S Modern it-infrastuktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en modern it-infrastruktur och snabbt bredband i hela landet. Motivering Framtidens digitala verklighet ställer höga krav


Utskottsberedning: 2014/15:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2143 av Monica Green (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2143 av Monica Green (S) (pdf, 64 kB)