Dokument & lagar (1 421 träffar)

Motion 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:260 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:260 av Monica Green S Utmaningar när järnvägssatsningar görs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör överväga en översyn av Trafikverkets prioriteringskriterier vid ombyggnation av järnväg och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:260 av Monica Green (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:260 av Monica Green (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:330 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:330 av Monica Green m.fl. S Tillämpningen av EU-program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändringar vad det gäller tillämpningen av EU:s program i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-finansierade


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:330 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:330 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:142 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:142 av Monica Green S Rätt för kommunala bredbandsbolag att agera utanför den egna kommunen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge de kommunala bredbandsbolagen, dvs. stadsnäten, möjlighet att agera på marknaden enligt liknande principer


Utskottsberedning: 2015/16:TU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:142 av Monica Green (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:142 av Monica Green (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:141 av Monica Green m.fl. S Cykelväg utmed E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Betänkande 2014/15:UU12

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, under 2014. Redogörelsen beskriver också arbetet som riksdagens delegation till IPU har utfört under 2014. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-03-26 Debatt: 2015-04-08 Beslut: 2015-04-09

Betänkande 2014/15:UU12 (pdf, 182 kB) Webb-tv debatt om förslag: Interparlamentariska unionen (IPU)

Interpellation 2014/15:397 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:397 Risker med förändringar i RUT-reformen av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S RUT-reformen har fått nya jobb att växa fram. Det har det blivit billigare att köpa tjänster, vilket har lagt en grund för fler företag och fler trygga och lagliga anställningar. I dag sysselsätter

Inlämnad: 2015-03-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:397 av Helena Bouveng (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Risker med förändringar i RUT-reformen

Betänkande 2014/15:FiU27

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att arbeta för att kommunerna ska få bättre stöd i att kunna ställa miljö- och hälsokrav vid upphandlingar. Detta behövs för att stödja kommunernas arbete med att upphandla giftfria produkter till sina förskolor. Uppdraget, tillkännagivandet, kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2014 om offentlig upphandling.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om offentlig upphandling, som bland annat handlade om sociala kriterier, kompetens, kollektivavtalsenliga villkor och djurskydd vid upphandling.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 4
Justering: 2015-03-12 Debatt: 2015-03-18 Beslut: 2015-03-18

Betänkande 2014/15:FiU27 (pdf, 275 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig upphandling

Interpellation 2014/15:381 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2014/15:381 Marginalskatten av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Vid den stora skattereformen 1990/91 var ett av huvudsyftena att minska den höga marginalskatten som på 1980-talet var uppe i 85 procent. Astrid Lindgren skrev den kända fabeln Pomperipossa i Monismanien när hon

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:381 av Anette Åkesson (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marginalskatten

Interpellation 2014/15:380 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:380 Svenskt företagsklimat av Erik Andersson M till Finansminister Magdalena Andersson S När Entreprenörskapskommittén tillsattes våren 2014 var det med ett brett uppdrag att se över det svenska företagsklimatet, inklusive skatter och sociala avgifter. Det hänger ihop naturligt och har stor betydelse

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:380 av Erik Andersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt företagsklimat

Interpellation 2014/15:356 av Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2014/15:356 Kvinnors sysselsättning av Erik Ullenhag FP till Finansminister Magdalena Andersson S Under åren med alliansregeringen växte sysselsättningen. Fler personer fördes närmare arbetsmarknaden, och fler fick ett jobb. Särskilt har detta gynnat kvinnor. Faktum är att kvinnors växande sysselsättningsgrad

Inlämnad: 2015-03-05 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:356 av Erik Ullenhag (FP) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors sysselsättning

Interpellation 2014/15:345 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:345 Avvecklingen av överskottsmålet av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S I en debattartikel som argumenterar för att skrota överskottsmålet har finansministern skrivit följande: Även om man tar hänsyn till konjunkturen har Sverige ett stort underskott. Det räcker alltså

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:345 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avvecklingen av överskottsmålet

Interpellation 2014/15:340 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:340 Offensiv finanspolitik till följd av minusräntan av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S En central förklaring till att Sverige kunde stå emot den ekonomiska krisen bättre än de flesta jämförbara länder var att finans- och penningpolitiken kunde samverka. En avgörande faktor

Inlämnad: 2015-03-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:340 av Niklas Wykman (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offensiv finanspolitik till följd av minusräntan

Interpellation 2014/15:338 av Olof Lavesson (M)

Interpellation 2014/15:338 Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget av Olof Lavesson M till Finansminister Magdalena Andersson S RUT-reformen har fått nya jobb att växa fram. Det har blivit billigare att köpa tjänster, vilket har lagt en grund för fler företag och fler trygga och lagliga anställningar. I dag sysselsätter

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:338 av Olof Lavesson (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget

Interpellation 2014/15:313 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:313 Förtroendet för skattesystemet av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Under Alliansens tid i regeringen ökade stödet för skattesystemet väsentligt. Andelen som tyckte illa om skattesystemet halverades och andelen som tyckte bra om skattesystemet ökade med 50 procent. De

Inlämnad: 2015-02-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:313 av Niklas Wykman (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtroendet för skattesystemet

Interpellation 2014/15:311 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:311 Effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansministern presenterade nyligen en prognos för svensk ekonomi som visar på underskott i de offentliga finanserna ända fram till och med år 2018. Redan i höstas

Inlämnad: 2015-02-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:311 av Niklas Wykman (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete

Interpellation 2014/15:293 av Désirée Pethrus (KD)

Interpellation 2014/15:293 RUT och framtiden av Désirée Pethrus KD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Året efter att alliansregeringen kommit till makten 2006 infördes RUT-avdraget för skattereducerade tjänster i hemmet. Med RUT, som står för rengöring, underhåll och tvätt, har det definierats ett antal hushållsnära

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:293 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: RUT och framtiden

Interpellation 2014/15:289 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2014/15:289 Införande av tonnageskatt av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige är den enda sjöfartsnationen inom EU där sjöfartsnäringen inte har möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstbeskattning. Det är därför ingen hemlighet att den svenska sjöfartsnäringen

Inlämnad: 2015-02-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:289 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införande av tonnageskatt

Interpellation 2014/15:276 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:276 Sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Finansminister Magdalena Andersson S När finansminister Magdalena Andersson nyligen presenterade sin analys av det ekonomiska läget fortsatte hon på sin tidigare inslagna linje att inte redovisa

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:276 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet

Interpellation 2014/15:216 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2014/15:216 Alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S I genomsnitt är en bilist av 500 rattfull. Det motsvarar ca 0,2 procent av trafiken, och 19 procent av dödsolyckorna är alkoholrelaterade. Rattfylleri är vanligare vid hamnar jämfört med trafiken

Inlämnad: 2015-01-22 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:216 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer