Dokument & lagar (1 419 träffar)

Motion 2015/16:1433 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1433 av Monica Green m.fl. S Nyanlända kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att nyanlända kvinnor får möjlighet till utbildning, praktik och jobb, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering I en orolig tid


Utskottsberedning: 2015/16:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1433 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1433 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:826 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:826 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att öka sysselsättningen och få fler arbetade


Utskottsberedning: 2015/16:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:826 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:826 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:824 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:824 av Monica Green m.fl. S Privat ekonomi och konsumentfrågor i grundskolan och på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ge elever i grundskolan och på gymnasiet kunskap om privat ekonomi och konsumentfrågor


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:824 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:824 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. S Lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över att förskollärar- och lärarutbildning finns att tillgå på fler platser i landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:654 av Monica Green m.fl. S Forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 1980- och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten är


Utskottsberedning: 2015/16:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:825 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:825 av Monica Green S Fibernätverk i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att samordna statens egna fibernät för att snabbare göra det möjligt med snabbt bredband till


Utskottsberedning: 2015/16:TU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:825 av Monica Green (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:825 av Monica Green (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:839 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:839 av Monica Green S E-tjänster inom äldreomsorgen och hemsjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om e-tjänster i äldreomsorgen och hemsjukvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Eftersom antalet äldre ökar måste få


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:839 av Monica Green (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:839 av Monica Green (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:560 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:560 av Hillevi Larsson och Monica Green båda S Statslösa palestinier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppehållstillstånd för statslösa palestinier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU11 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:560 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:560 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:559 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:559 av Hillevi Larsson och Monica Green båda S Bostadsbidrag vid växelvis boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bostadsbidrag vid växelvis boende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Särlevande föräldrar kan numera tillsammans


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:559 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:559 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. S Dataspelsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dataspelsbranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska dataspelsbranschen är i stark expansion. Man har tagit fram framgångsrika


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:874 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:874 av Sara Karlsson m.fl. S Föräldraledighet för förtroendevalda i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunalt och landstingskommunalt förtroendevaldas möjligheter att vara föräldralediga och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:874 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:874 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. S Nätövergrepp mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om övergrepp mot barn på internet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förbud mot grooming infördes för att komma åt vuxna som söker kontakt


Utskottsberedning: 2015/16:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:558 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:558 av Monica Green S Utbildning om sexualbrott för anställda inom rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt kompetens kring sexualbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år anmäls omkring 6 000 våldtäkter,


Utskottsberedning: 2015/16:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:558 av Monica Green (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:558 av Monica Green (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green båda S Könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagstiftning mot könsdiskriminerande och sexistisk reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi omgärdas


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:838 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:838 av Monica Green S Kunskap om FN:s kvinnokonvention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka alla kvinnors rätt till kunskap om FN:s kvinnokonvention och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU9 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:838 av Monica Green (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:838 av Monica Green (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:367 av Monica Green m.fl. S Forskning och innovation i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av medel till forskarutbildning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:309 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Högskolan i Skövdes betydelse för regionens utveckling och tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Samverkan avgörande I diskussioner om


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:360 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2015/16:360 av Monica Green S Trafiksäkerhetsarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om attityder i trafiksäkerhetsarbetet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan Sveriges riksdag bestämde sig för nollvisionen i slutet av 1990-talet


Utskottsberedning: 2015/16:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:360 av Monica Green (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:360 av Monica Green (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. S Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Miljövänliga


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)