Dokument & lagar (1 419 träffar)

Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. S Gratis gynekologisk cellprovtagning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att gynekologisk cellprovtagning blir gratis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år insjuknar


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. S Mensskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mensskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mens är något som hälften av alla människor har. Under sin livstid har en kvinna mens i ungefär sju till


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2762 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. S En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. S Tillämpning av EU-program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändringar av tillämpningen av EU:s program i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-finansierade program av olika


Utskottsberedning: 2016/17:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2016/17:2699 av Erik Ezelius m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Barns behov av närvarande poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler poliser finnas i bostadsområden i förebyggande arbete och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. S Fler poliser ute i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler poliser som aktivt arbetar med trafikövervakning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I mitten av 1980-talet


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2217 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. S Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den stereotypa skildringen


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1891 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:2761 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2761 av Monica Green S Globala utvecklingsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur Sverige ska nå de nya utvecklingsmålen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2761 av Monica Green (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2761 av Monica Green (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. S Jämställdhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om var den nya jämställdhetsmyndigheten ska ligga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett av världens mest jämställda länder.


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2703 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:1674 av Monica Green och Carina Ohlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1674 av Monica Green och Carina Ohlsson båda S Mammografi utan åldersdiskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mammografi utan åldersdiskriminering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är mycket glädjande att regering


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1674 av Monica Green och Carina Ohlsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1674 av Monica Green och Carina Ohlsson (båda S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:1613 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1613 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att öka kunskapen om och utveckla behandlingen av sköldkörtelsjukdomar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1613 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1613 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:1622 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1622 av Monica Green S Implementering av FN:s kvinnokonvention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningsinsatser för att göra kvinnokonventionen känd i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1622 av Monica Green (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1622 av Monica Green (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:955 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla och bredda utbildningarna vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera kompetens


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av barnomsorg i offentlig regi


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. S Reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket för Försäkringskassans reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:988 av Monica Green m.fl. S Upprätthållande av service och arbetstillfällen i mindre samhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en aktiv regionalpolitik för service i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:NU16 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:988 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 52 kB)

Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. S Barns rätt till nallen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa undantag från 9 kap. 1 föräldrabalken så att barn i samband med omhändertagande ges rätt till egendom i form av mindre


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. S Antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s rekommendationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s rekommendationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:385 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2016/17:385 av Monica Green S Engagemang mot mäns våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:385 av Monica Green (S) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:385 av Monica Green (S) (pdf, 62 kB)