Dokument & lagar (1 421 träffar)

Motion 2017/18:610 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:610 av Monica Green m.fl. S Friskvårdsschablon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en friskvårdsschablon som kan användas till vilken sport, idrottsaktivitet eller annan friskvårdsaktivitet som helst som


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:610 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:610 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:799 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:799 av Monica Green m.fl. S Tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att följa frågan och återkomma med en tidsplan när så är möjligt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:799 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:799 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:795 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:795 av Monica Green m.fl. S Prioritering av flickor och kvinnor i samband med kvotflyktingmottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flickor och kvinnor bör prioriteras i samband med kvotflyktingmottagande och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:795 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:795 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. S En human flyktingpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en human flyktingpolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska stå upp för en human och solidarisk flyktingpolitik där rätten


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. S Bostadstillägget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bostadstillägget samt det särskilda bostadstillägget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green båda S Haverikommission för att begränsa spridning av porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att tillsätta en haverikommission/utredning med uppgift att begränsa spridningen


Utskottsberedning: 2017/18:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. S Inkomstklyftorna i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om analys av inkomstklyftorna i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vinstandelen i Sveriges ekonomi har ökat sedan 1980-talet


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. S Motverka osunda kroppsideal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Modebranschen tampas med en rad bekymmer. Miljö, hållbarhet och


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:749 av Monica Green m.fl. S Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsbristen i Västsverige måste stävjas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter att bostadsbyggandet


Utskottsberedning: 2017/18:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. S Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den stereotypa skildringen


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:608 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:608 av Carina Ohlsson m.fl. S Nationell uppföljning av försök med förkortad heltidsnorm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de försök som pågår med förkortad arbetstid bör följas upp nationellt och utredas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:608 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:608 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Betänkande 2016/17:FiU31

I upphandlingsprocesser ska myndigheter och enheter i vissa fall ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I november 2016 sa riksdagen i stora delar ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlade om att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Regeringen har nu lämnat ett nytt förslag.

Det nya regeringsförslaget går ut på att upphandlade myndigheter och enheter i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester. Skillnaden från det förra förslaget är att bestämmelsen bara ska användas i upphandlingar som överstiger en viss beloppsnivå, de så kallade tröskelvärdena. Skillnaden är också att bestämmelserna inte ska gälla försäkring, pension och annan ledighet än semester.

Riksdagen tycker att regeringens nya förslag är bra och sa därför ja till förslaget. Riksdagen ändrade dock något i regeringens förslag. Ändringen förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2017.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-04-27 Debatt: 2017-05-03 Beslut: 2017-05-03

Betänkande 2016/17:FiU31 (pdf, 4144 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Interpellation 2016/17:234 av Shadiye Heydari (S)

Interpellation 2016/17:234 Akutsjukvården i Göteborgsområdet av Shadiye Heydari S till Statsrådet Gabriel Wikström S Vittnesuppgifterna är många om att allt inte står rätt till på akutmottagningarna i Göteborgsområdet. Några exempel: Personal på akuten på Sahlgrenska mår dåligt, skriver flera fackliga skyddsombud i en

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:234 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Akutsjukvården i Göteborgsområdet

Interpellation 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2016/17:217 Växande vårdköer med stora regionala skillnader av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Väntetiderna inom svensk hälso- och sjukvård är bland de allra längsta i Europa. Två år har gått sedan nuvarande regering nationellt tog över ansvaret för hälso- och sjukvården. Nu börjar

Inlämnad: 2016-12-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 111 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Växande vårdköer med stora regionala skillnader

Betänkande 2016/17:FiU7

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling.

De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017.

Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal. Enligt regeringsförslaget skulle sådana krav ställas i upphandlingens slutfas men riksdagen anser att det kommer vara svårt att genomföra i praktiken och att det kommer föra med sig oönskade konsekvenser. Bland annat skulle många små företag få svårare att vara med i upphandlingsprocesser. 

Riksdagen sa också nej till regeringens förslag om att ge upphandlade myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Riksdagen anser att det riskerar att missgynna svenska företag då reglerna inte är lika långtgående inom EU-rätten.

Om regeringen anser att lagstiftningen behöver kompletteras i något avseende för att fullt ut genomföra EU-reglerna bör regeringen återkomma med nya förslag till riksdagen. De nya förslagen bör ta hänsyn till de synpunkter som utskottet nu lämnat. Riksdagen riktade ett tillkännagivande med de här uppmaningarna till regeringen.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 14
Justering: 2016-11-17 Debatt: 2016-11-30 Beslut: 2016-11-30

Betänkande 2016/17:FiU7 (pdf, 792 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nytt regelverk om upphandling

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. S Genuspedagoger i Sveriges kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att arbeta medvetet med att bryta traditionella könsmönster i förskolan som t.ex. gjordes i det tidigare arbetet med genuspedagoger


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. S Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2794 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten är


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2780 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. S Cykelväg längs E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2702 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. S Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (pdf, 73 kB)