Dokument & lagar (1 462 träffar)

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: FöU 2018/19:UU1

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 151 kB)

Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:UU2

Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 139 kB)

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M, C, KD Ålafiske som kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ålakustens ålafiske som internationellt kulturarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ålen är Skånes landskapsfisk och


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2018/19:KU1

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. KD En svensk författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att inrätta en svensk författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Demokratin måste ständigt försvaras.


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. KD Meddelarskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökningar och vid ingripanden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I samband med ett antal uppmärksammade


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. KD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Åklagarmyndigheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1

Motion 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 130 kB)

Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. KD Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot narkotika på anstalter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kriminalvårdens roll


Utskottsberedning: JuU

Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. KD Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri rörlighet och fattiga EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SfU 2018/19:JuU10 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. KD Tydliga reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strafflindring och villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder


Utskottsberedning: JuU SfU 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. KD Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det offentliga stödet till brottsofferjourer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU

Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 135 kB)

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. KD Kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om ett generellt straffsanktionerat skydd mot kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: JuU KU

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU JuU KU UU

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensutveckling inom polisen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 137 kB)

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU1 2018/19:UU1

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 143 kB)

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkerhetspolitisk inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 187 kB)

Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. KD Inrätta en värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en värdekommission för att stimulera samtalet om värden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att känna tillit till och


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD)

Motion till riksdagen 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind båda KD Tidsgränser för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en praxisändring så att inga aborter utförs efter graviditetsvecka 18 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Media har


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD) (pdf, 80 kB)

Betänkande 2018/19:KU7

Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändringar av riksdagens arbete med EU-frågor. Ändringarna gäller riksdagsordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i en följdmotion.

Ändringarna innebär bland annat att riksdagen inte längre ska vara tvungen att granska så kallade grön- och vitböcker, dokument om EU-kommissionens idéer, tankar och kommande åtgärder, som överlämnas till riksdagen från EU-kommissionen.

En annan innebörd är att om ett utskott kommit fram till att ett utkast till ny EU-lag inte strider mot subsidiaritetsprincipen ska ett protokollsutdrag från utskottet tas upp på föredragningslistan till ett sammanträde i kammaren. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt och värnar på så sätt EU-ländernas möjlighet till egna nationella beslut.

Det ska också införas en bestämmelse att riksdagen väljer en delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol).

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2018-11-08 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:KU7 (pdf, 836 kB) Webb-tv debatt om förslag: EU-arbetet i riksdagen

Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:172 av Tuve Skånberg KD Kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 75 kB)