Dokument & lagar (167 träffar)

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Djurfrågor M1779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn kring regelverket för vilka organisationer som kan komma i fråga som mottagare av skattereducerade gåvor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU10 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sk365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Utökade brottsbekämpande befogenheter för Tullverket Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten till utökade brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2012/13:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Sk369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Fysiska kontroller i skatteupplag M395 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att göra fysiska kontroller i skatteupplag. Motivering Idag använder


Utskottsberedning: 2011/12:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Momssatsen på veterinärkostnader M407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom EU verka för att avskaffa momsen på veterinärkostnader. Motivering För oss människor


Utskottsberedning: 2011/12:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Sk433 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk433 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Annicka Engblom (M) Momssatsen på veterinärkostnader m1690 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att avskaffa moms på veterinärkostnader. Motivering För


Utskottsberedning: 2010/11:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk433 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Annicka Engblom (M) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) Förutsättningarna för att avskaffa fastighetstaxeringen för bostäder m1225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa fastighetstaxeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Sk417 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk417 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Momssatsen på veterinärkostnader m1417 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att avskaffa moms på veterinärkostnader. Motivering För oss människor


Utskottsberedning: 2008/09:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk417 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Sk311 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk311 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Osynliga skatter m1388 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att debiterade sociala avgifter ska redovisas både i deklarationsblanketten och i det slutliga skattebeskedet. Motivering Undersökningar


Utskottsberedning: 2008/09:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk311 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Sk392 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk392 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Skyddad identitet m1694 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyddad identitet. Motivering Alla är överens om att våld mot kvinnor är ett särskilt allvarligt


Utskottsberedning: 2008/09:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk392 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Sk335 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Rune Wikström (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk335 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Rune Wikström (m) Kommunal fastighetsavgift för alla småhus m1487 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna för den kommunala fastighetsavgiften. Motivering Skatteverket


Utskottsberedning: 2008/09:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk335 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Rune Wikström (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Sk227 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk227 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ROT-avdrag m1172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skattereduktion för reparation, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-avdrag). Motivering Från och med den 1 juli 2007


Utskottsberedning: 2008/09:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk227 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Utvärdering av lagstiftningen om våld mot kvinnor m1196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av lagstiftningen kring våld mot kvinnor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sk219 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk219 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Redovisning av sociala avgifter på slutskattebeskedet m1068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att debiterade sociala avgifter ska redovisas både i deklarationsblanketten


Utskottsberedning: 2007/08:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk219 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Sk217 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk217 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Redovisning av skatt på lönebesked m1069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statsanställda på sina lönebesked ska få uppgift om sina totala lönekostnader. Motivering Det


Utskottsberedning: 2007/08:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk217 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Sk208 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk208 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Redovisning av skatt på lönebesked Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statsanställda på sina lönebesked ska få uppgift om sina totala lönekostnader. Motivering Det är


Utskottsberedning: 2006/07:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk208 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sk207 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk207 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Redovisning av sociala avgifter på slutskattebeskedet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att debiterade sociala avgifter ska redovisas både i deklarationsblanketten och i det


Utskottsberedning: 2006/07:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sk207 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 1 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Inledning 3 4Det orubbliga människovärdet 3 4.1Politikens uppgifter 3 5Den enskilda människan skall vara utgångspunkten också för miljöpolitiken 3 6Utgångspunkter för hållbar utveckling 4 6.1Fattigdomsbekämpning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU10 2005/06:MJU12 2005/06:MJU19 2005/06:MJU25 2005/06:MJU27 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 141 kB)

Motion 2005/06:Sk496 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Vad är jämställdhet? 3 4 Kvinnornas Sverige 3 4.1 Arbete 3 4.2 Inkomst 4 4.3 Företagande 5 4.4 Inflytande 6 4.5 Familj och fritid 7 4.6 Hälsa 8 4.7 Frihet


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KU26 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:UbU14 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Sk496 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 151 kB)

Motion 2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En modern asyl- och migrationspolitik 4 3.1 En ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden 4 3.1.1 Varje asylärende ska behandlas individuellt och med likhet inför lagen 5 3.1.2 En


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SkU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 672 kB)