Dokument & lagar (37 träffar)

Motion 2011/12:N350 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N350 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Minskat regelkrångel för småskaliga näringsidkare M405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda översynen av de regelverk som påverkar småskaliga


Utskottsberedning: 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N350 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:N418 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:N418 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Minskat regelkrångel för småskaliga näringsidkare m1732 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda översynen av de regelverk som påverkar småskaliga näringsidkare. Motivering Alliansregeringens


Utskottsberedning: 2010/11:NU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N418 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:N411 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:N411 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Vattenkraftens miljöpåverkan m1497 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att verka i en riktning för att mildra vattenkraftens negativa miljöpåverkan. Motivering Vid


Utskottsberedning: 2010/11:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N411 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:N373 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:N373 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Minskat regelkrångel för småskaliga näringsidkare m1301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda översynen av de regelverk som påverkar småskaliga


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N373 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 1 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Inledning 3 4Det orubbliga människovärdet 3 4.1Politikens uppgifter 3 5Den enskilda människan skall vara utgångspunkten också för miljöpolitiken 3 6Utgångspunkter för hållbar utveckling 4 6.1Fattigdomsbekämpning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU10 2005/06:MJU12 2005/06:MJU19 2005/06:MJU25 2005/06:MJU27 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 141 kB)

Motion 2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En modern asyl- och migrationspolitik 4 3.1 En ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden 4 3.1.1 Varje asylärende ska behandlas individuellt och med likhet inför lagen 5 3.1.2 En


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SkU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 672 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 1 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Företagsamhet som personlig egenskap 3 4Sverige kan bättre 4 4.1Dra nytta av globaliseringen 4 4.2Regeringen förstör företagsklimatet 5 5En ny politik för företagande 6 5.1Innovationer, forskning och


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

EU

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 1 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Den övergripande utvecklingen i Europeiska unionen 5 4Ett starkt och avgränsat EU 6 5Bättre förutsättningar för företagande och nya jobb 9 5.1Främja tillväxten och dynamiken i den europeiska ekonomin 9 5.1.1Ökade


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3 2005/06:FöU1 2005/06:JuU14 2005/06:MJU12 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU4 2005/06:NU11 2005/06:NU14 2005/06:NU16 2005/06:NU7 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5 2005/06:UbU6 2005/06:UU10 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:N287 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökade insatser för en marknadsföring utomlands av Sverige som turistmål. Motivering Turismen är en växande näring som omsätter mångmiljonbelopp och ger jobb åt hundratusentals människor i vårt


Utskottsberedning: 2005/06:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N287 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:N343 av Viviann Gerdin (c) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av rådande konkurrenslagstiftning genomförs för att utröna effekterna av den starka koncentrationen inom dagligvaruhandeln. Motivering Den svenska dagligvarumarknaden karaktäriseras av hög


Utskottsberedning: 2005/06:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N343 av Viviann Gerdin (c) och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:N302 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skattesänkningar. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:NU12 2005/06:SkU16 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:N302 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 94 kB)

Motion 2005/06:N236 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med den totala prislappen för utlokaliseringen av statliga verk från Stockholm. Motivering Den socialdemokratiska regeringen har, tillsammans med samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet, kommit överens om att


Utskottsberedning: 2005/06:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N236 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 54 kB)

Motion 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) Stormen över södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) 1 Sammanfattning Orkanen Gudrun som svepte in över södra Sverige har i sin väg orsakat förödelse av en dignitet vi inte tidigare sett


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:TU17 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2004/05:N390 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:N390 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de olika energislagen skall konkurrera på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU4 2004/05:NU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2004/05:N349 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:N349 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2004/05:FiU1 2004/05:FiU3 2004/05:JuU1 2004/05:SkU19 2004/05:TU1 2004/05:TU10 2005/06:NU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2004/05:N305 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:N305 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) Företagande 1 Sammanfattning Vår politik syftar till att skapa ett bättre, rikare och tryggare Sverige, där välfärden förbättras för alla. För detta måste den ekonomiska tillväxten öka. I en ekonomi som växer skapas nya resurser. I länder och regioner


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11 2004/05:FiU1 2004/05:MJU15 2004/05:NU10 2004/05:NU16 2004/05:SkU20 2004/05:SkU28
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2004/05:U242 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:U242 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) Utrikes- och säkerhetspolitik 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 1 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Världen i dag 4 4Hot 7 4.1Terrorism 7 4.2Massförstörelsevapen och lätta vapen 9 4.3Bristen på demokrati och rättsstat 10 4.3.1Israel-Palestina 11 4.3.2Irak 11 4.3.3Iran 12 4.3.4Afghanistan 12 4.3.5Ryssland 13 4.3.6Vitryssland 14 4.3.7Ukraina 14 5Starkare


Utskottsberedning: 2004/05:NU11 2004/05:UFöU2 2004/05:UU10 2004/05:UU9 2005/06:UU15 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2003/04:N341 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:N341 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1 2003/04:FiU3 2003/04:JuU1 2003/04:NU9 2003/04:SkU20 2003/04:SkU22 2003/04:SkU35 2003/04:TU1 2003/04:TU10 2003/04:UbU1 2003/04:UbU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2003/04:N333 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:N333 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de olika energislagen skall konkurrera på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4 2003/04:NU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2003/04:N318 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2003/04:N318 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Vätgasforskning och försök på Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lokalisera forsknings- och försöksverksamhet om vätgas till Gotland. Motivering Ett ständigt


Utskottsberedning: 2005/06:NU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Paginering