Dokument & lagar (227 träffar)

Motion 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt medborgarskap och kunskaper i svenska språket.


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 60 kB)

Motion 2011/12:Sf297 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf297 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap M406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap så att test av kunskaperna


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf297 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Sf384 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf384 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap m1733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en sådan ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap att test


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf384 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:Sf337 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf337 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René m Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap m1537 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en sådan ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf337 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Individens behov i rehabiliteringsärenden m1402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se de enskilda individernas behov i rehabiliteringsärenden. Motivering För frisk för


Utskottsberedning: 2009/10:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 36 kB)

Motion 2008/09:Sf313 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf313 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap m1778 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av sådan ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap


Utskottsberedning: 2008/09:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf313 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sf210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Steglös ersättning inom sjukförsäkringen m1058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en steglös ersättningsnivå för sjukpenning. Motivering Användningen av deltidssjukskrivning


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Sf209 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf209 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René m Krav på svenska för medborgarskap m1061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av sådan ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap att test av kunskaperna


Utskottsberedning: 2007/08:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf209 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sf204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf204 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Steglös handikappersättning m1056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en steglös handikappersättning. Motivering Enligt dagens regler är nivåerna för handikappersättning


Utskottsberedning: 2007/08:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Betänkande 2006/07:SfU3

Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas från och med den 1 januari 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att Försäkringskassan tar över vissa av de uppgifter som försäkringsdelegationerna har ansvarat för. Dessa uppgifter är bland annat att besluta i frågor om samverkan med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet och att tillsätta ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om att beslut om bilstöd till personer med funktionshinder ska fattas av tjänstemän hos Försäkringskassan i stället för som i dag, av socialförsäkringsnämnderna.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2006-12-05 Debatt: 2006-12-20 Beslut: 2006-12-21

Betänkande 2006/07:SfU3 (pdf, 686 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.

Motion 2006/07:Sf278 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf278 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Steglös ersättning inom sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en steglös ersättningsnivå för sjukpenning. Motivering Användningen av deltidssjukskrivning skall enligt


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf278 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:Sf250 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf250 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René m Krav på svenska för medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap att test av kunskaperna i svenska språket ingår som ett kriterium


Utskottsberedning: 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf250 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Sf207 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf207 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Steglös handikappersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda möjligheten till en steglös handikappersättning. Motivering Enligt dagens regler är nivåerna för


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf207 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Sf206 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf206 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Sjuk- och aktivitetsersättning under fängelse- eller vårdtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning inte ska få fattas under fängelsetid


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sf206 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En modern asyl- och migrationspolitik 4 3.1 En ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden 4 3.1.1 Varje asylärende ska behandlas individuellt och med likhet inför lagen 5 3.1.2 En arbetslinje i asylprocessen 5


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SkU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Sf331 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 672 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Infrastruktur och tillväxt 4 4 Den offentliga sektorns roll 5 4.1 Vad bör staten göra 5 4.2 Renodla myndighetsrollen 5 4.3 Regional trafik 6 4.4 Kollektivtrafiken 6 4.5 Gotlandstrafiken 7 5 Vägtrafiken 7 6 Järnvägstrafiken 8 7 Luftfarten 9


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:LU14 2005/06:MJU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU12 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Äldre är en resurs och tillgång 3 4 Ekonomisk trygghet på äldre dar 5 4.1 En politik för högre pensioner 5 4.2 Ökad trygghet med ett förändrat regelverk 6 4.3 Särskild satsning på pensionärerna 7 5 Lättare att arbeta för medelålders


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 152 kB)

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka inflytandet för den enskilde funktionshindrade över vem som utses till god man. Motivering Den svenska reformen med god man var, när den infördes 1989, en kraftig markering mot förmyndarsystemet. Det var


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på fastighet vid överlåtelse. Motivering Att köpa och sälja sin bostad är förmodligen den viktigaste affären i en enskild människas liv. Därför


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 44 kB)