Dokument & lagar (109 träffar)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Infrastruktur och tillväxt 4 4 Den offentliga sektorns roll 5 4.1 Vad bör staten göra 5 4.2 Renodla myndighetsrollen 5 4.3 Regional trafik 6 4.4 Kollektivtrafiken 6 4.5 Gotlandstrafiken 7 5 Vägtrafiken 7 6 Järnvägstrafiken 8 7 Luftfarten 9


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:LU14 2005/06:MJU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU12 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka inflytandet för den enskilde funktionshindrade över vem som utses till god man. Motivering Den svenska reformen med god man var, när den infördes 1989, en kraftig markering mot förmyndarsystemet. Det var


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på fastighet vid överlåtelse. Motivering Att köpa och sälja sin bostad är förmodligen den viktigaste affären i en enskild människas liv. Därför


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L281 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L211 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ändring i trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till den som kört rattfull. Motivering Om regeringen menar allvar med att ta krafttag mot rattfylleribrotten måste en ändring av


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L211 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att talerätt om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör införas. Motivering Numera ärver efterlevande barn sin döde far även om barnet fötts utom äktenskapet. Många änkor har ställts


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 53 kB)

Motion 2004/05:L247 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L247 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Fel vid köp och försäljning av fastighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på fastighet vid överlåtelse.


Utskottsberedning: 2004/05:LU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L222 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L222 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Besiktningsmans ansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att tillsätta en utredning avseende besiktningsmans ansvar gällande överlåtelsebesiktning av fastighet. Motivering


Utskottsberedning: 2004/05:LU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L221 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L221 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Harmonisering av yrkeskvalifikationer för fastighetsmäklare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om harmonisering gällande yrkeskvalifikationer för fastighetsmäklare. Motivering Ett


Utskottsberedning: 2004/05:LU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L212 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L212 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Rattfyllerister och trafikskadelagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring i trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull. Motivering


Utskottsberedning: 2004/05:LU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L211 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L211 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Pensioner och gode mäns arvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att höja den inkomstgräns som i dag gäller för att en person själv skall betala sin gode mans arvode.


Utskottsberedning: 2004/05:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L205 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L205 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Talerätt i faderskapsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att talerätt om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör införas. Motivering Numera


Utskottsberedning: 2004/05:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,

Motion 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. m Ett företagsklimat i världsklass 1 Sammanfattning Moderaternas politik syftar till att skapa ett bättre, rikare och tryggare Sverige, där välfärden förbättras för alla. För detta måste den ekonomiska tillväxten öka. I en ekonomi som växer skapas nya resurser.


Utskottsberedning: 2003/04:AU4 2003/04:BoU7 2003/04:FiU1 2003/04:KU11 2003/04:LU7 2003/04:NU1 2003/04:NU13 2003/04:SkU25 2004/05:LU12 2004/05:LU7 2004/05:MJU15 2004/05:TU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2003/04:L304 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m)

Motion till riksdagen 2003/04:L304 av Tuve Skånberg m.fl. kd, m Äktenskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äktenskapet mellan man och kvinna. Motivering Äktenskapsbalken 1987:230 stadgar i sin första avdelning: Äktenskap ingås mellan en kvinna


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L219 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2003/04:L219 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Fastighetsmäklarlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen gör en allmän översyn av fastighetsmäklarlagen 1995:400 samt därvid särskilt beaktar vad som anförs i motionen om lagregeln om förtroenderubbande sidoverksamhet. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:LU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L218 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2003/04:L218 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Köp och försäljning av fastighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra en översyn av lagstiftningen avseende ansvaret för fel på fastighet vid överlåtelse. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:LU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L217 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2003/04:L217 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Trafikskadelagen och rattfyllerister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring i trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L205 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2003/04:L205 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Talerätt i faderskapsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att talerätt om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör införas. Motivering Numera


Utskottsberedning: 2003/04:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU24 2003/04:KU4 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2003/04:KUU1 2003/04:SkU25 2004/05:KU14
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,