Dokument & lagar (8 träffar)

Motion 1996/97:L12 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L12 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:104 Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa konsumenttvister Sammanfattning I propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen KO i vissa tvister. Den föreslagna försöksverksamheten


Utskottsberedning: --1996/97:LU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. m Villkor för uppfinnare Sverige har sedan flera år en alltför låg tillväxt i synnerhet de små och medelstora företagen saknar, generellt sett, tillräckligt goda existensvillkor. Många regleringar, skatter och avgifter bromsar initiativ, arbetslust och expansionsvilja.


Utskottsberedning: ----1996/97:LU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L709 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L709 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konsumentpolitiken Inledning Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i marknadsekonomin än i planekonomin. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av dem som är direkt berörda. De enskilda människornas, familjernas och företagens önskemål


Utskottsberedning: -------1996/97:LU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L706 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L706 av Rolf Dahlberg m.fl. m Avskaffande av Marknadsdomstolen Under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994 drev Moderata samlingspartiet på reformarbetet inom domstolsväsendet i syfte att renodla domstolarnas uppgifter mot mer strikt rättskipning och mindre av förvaltningsuppgifter


Utskottsberedning: -1996/97:LU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. m Offentliga tjänster och produktsäkerhetslagen Sammanfattning Produktsäkerhetslagen 1988:1604 bör av skäl som närmare utvecklas nedan utvidgas till att omfatta även tjänster som tillhandahålls i offentlig verksamhet. De tjänster som tillhandahålls konsumenterna


Utskottsberedning: -1996/97:LU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L603 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L603 av Gullan Lindblad m.fl. m Regressrätt för utgiven sjuklön I en motion 1990/91:Sf52 med anledning av propositionen 1990/91:181 om sjuklön föreslog Gullan Lindblad m att arbetsgivaren i vissa fall borde ha regressrätt för utgiven sjuklön, t.ex. i sådana fall när han tvingats betala


Utskottsberedning: -1996/97:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L404 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L404 av Rolf Dahlberg m.fl. m Återinförande av arvsrätt för kusiner Bakgrund Enligt äldre svensk rätt hade kusiner arvsrätt. Denna arvsrätt upphörde år 1929 i samband med att lagen 1928:281 om Allmänna arvsfonden infördes. Ett skäl till lagändringen var att den dittills gällande arvsrätten


Utskottsberedning: -1996/97:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L313 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L313 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konkursförsäkring en reformering av lönegarantin Sammanfattning I denna motion föreslår vi bl.a. att en konkursförsäkring införs i syfte att reformera nuvarande lönegarantibestämmelser. Förslaget innebär att konkursbon som driver konkursföretagets verksamhet


Utskottsberedning: -1996/97:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation