Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 2003/04:L304 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m)

Motion till riksdagen 2003/04:L304 av Tuve Skånberg m.fl. kd, m Äktenskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äktenskapet mellan man och kvinna. Motivering Äktenskapsbalken 1987:230 stadgar i sin första avdelning: Äktenskap ingås mellan en kvinna


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag