Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 2003/04:L304 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m)

Motion till riksdagen 2003/04:L304 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m) Äktenskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äktenskapet mellan man och kvinna. Motivering Äktenskapsbalken (1987:230) stadgar i sin första avdelning: Äktenskap ingås mellan


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag