Dokument & lagar (105 träffar)

Motion 1995/96:L28 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L28 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av förs. 1995/96:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldsaneringslagen I skrivelsen lämnar Riksdagens revisorer förslag till åtgärder som syftar till att rationalisera och underlätta tillämpningen av skuldsaneringslagen,


Utskottsberedning: --1996/97:LU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L24 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L24 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:123 Produktsäkerhetslagen och offentlig verksamhet Produktsäkerhetslagen är i dag tillämplig på varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och som är avsedda för eget bruk. I propositionen föreslås att även varor


Utskottsberedning: -1995/96:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L18 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L18 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:82 Ökat ansvar för Konsumentombudsmannen och Konsumentverket på området finansiella tjänster Med åberopande av att Konsumentverket och Konsumentombudsmannen KO fått eller bör få en allt centralare roll på området finansiella


Utskottsberedning: --1995/96:LU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion I propositionen föreslås en lag om företagsrekonstruktion. Syftet med lagstiftningen är att tillhandahålla ett rättsligt förfarande inom vars ram en näringsidkares verksamhet kan rekonstrueras utan


Utskottsberedning: ------1995/96:LU11
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L3 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L3 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:10 Års- och koncernredovisning I propositionen presenterar regeringen förslag till ändringar i redovisningslagstiftningen, främst till följd av ett antal bolagsrättliga EG-direktiv dir. 4, 7 och 11 samt de redovisningsdirektiv


Utskottsberedning: -----1995/96:LU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation