Dokument & lagar (105 träffar)

Motion 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. m Företagsklimatet i Sverige 1 Sammanfattning Vi vill att Sverige ska få världens bästa företagsklimat. Det finns ingen anledning att nöja sig med mindre. Internationella jämförelser visar dock att Sverige har långt ifrån ett företagsklimat i världsklass. Företag


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:LU8 2002/03:MJU15 2002/03:NU1 2002/03:NU10 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SkU12 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2003/04:TU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:L229 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:L229 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Trafikskadelagen och rattfyllerister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring i trafikskadelagen så att full trafikskadeersättning inte utgår till rattfull. Motivering


Utskottsberedning: 2002/03:LU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:L204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:L204 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Talerätt i faderskapsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att talerätt om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör införas. Motivering Numera


Utskottsberedning: 2002/03:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mål och inriktning för det svenska arbetet


Utskottsberedning: 2001/02:LU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Sammanfattning Vuxna har inte rätt till barn men barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Därför måste frågan huruvida registrerade partner skall ges rätt att prövas som adoptivföräldrar avgöras


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en övergångsregel rörande gällande ränta i redan ingångna avtal. Motiv för vårt förslag


Utskottsberedning: 2001/02:LU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av kunskap och information. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:LU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk491 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk491 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Företagsskatterna 1 Sammanfattning Tillväxt och välståndsökning i ett land skapas genom ett dynamiskt näringsliv. Investeringar i såväl real- som humankapital är grunden för all ekonomisk tillväxt genom att produktiviteten höjs. Sparandet bland hushållen


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:LU26 2001/02:SkU14 2001/02:SkU15 2001/02:SkU16 2001/02:SkU17 2001/02:SkU18 2001/02:SkU19 2001/02:SkU20
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L343 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L343 av Christel Anderberg m.fl. m E-handelsdirektivet och BBS-lagen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att svenska regler inte skall vara mer omfattande eller strängare än i övriga medlemsländer. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L234 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L234 av Marietta de Pourbaix-Lundin m God man Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka den enskilde funktionshindrades inflytande över vem som utses till god man. Motivet till mitt förslag Många funktionshindrade


Utskottsberedning: 2001/02:LU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L233 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L233 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Talerätt i faderskapsmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att talerätt om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör införas. Motiv till mitt förslag


Utskottsberedning: 2001/02:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L208 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L208 av Christel Anderberg m.fl. m Namnlagen 1982:670 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att endast immaterialrättsligt skyddade värden skall begränsa medborgarnas möjligheter att själva välja sina namn. Motivering Namnlagen 1982:670 innehåller bestämmelser om personnamn. Med


Utskottsberedning: 2001/02:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L207 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L207 av Christel Anderberg m.fl. m Adoptionslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen gör en översyn av den samlade adoptionslagstiftningen. Riksdagen beslutar att upphäva 4 kap. 7 punkt 2 föräldrabalken. Riksdagen beslutar att i 4 kap. föräldrabalken införa en regel


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L205 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L205 av Christel Anderberg m.fl. m Återinförande av arvsrätt för kusiner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om återinförande av arvsrätt för kusiner i enlighet med vad som anförs i motionen. Bakgrund Under tidigare riksmöten har vi motionerat


Utskottsberedning: 2001/02:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L204 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L204 av Christel Anderberg m.fl. m Sambolagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådan ändring att lagen 1987:232 om sambors gemensamma hem och lagen 1987:813 om homosexuella sambor enbart blir gällande efter avtal mellan de samboende. Vad innebär sambolagen Sambolagen gäller


Utskottsberedning: 2001/02:LU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L10 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L10 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en regel som gör det möjligt att fullfölja ett tvångslikvidationsförfarande, trots att bolaget anmäler en


Utskottsberedning: 2001/02:LU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L2 av Christel Anderberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L2 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 1 Sammanfattning Vi är alla konsumenter. Det är vi som skall välja våra bas- och konsumtionsvaror och få ekonomin att gå ihop. Det är vi som skall lösa de eventuella problem


Utskottsberedning: 2001/02:LU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , ,

Motion 2000/01:L303 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L303 av Rindborg, Stig m Förmånsrättsordningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om sådan ändring i konkurslagen 1987:672 som föreslås i SOU 1999:1. 2. Riksdagen beslutar om sådan ändring i förmånsrättslagen 1970:979 som föreslås i SOU 1999:1. 3. Riksdagen beslutar om sådan


Utskottsberedning: -2001/02:LU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L10 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L10 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om ett nytt regelsystem för en enklare form av enpersonsföretagande med


Utskottsberedning: -2000/01:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:L8 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L8 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att i lagtexten precisera den anhörigkrets som omfattas av rätten till ersättning för kostnader. 2. Riksdagen beslutar att i lagtexten ersätta ordet


Utskottsberedning: ---------2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation