Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2008/09:Fö214 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö214 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Ett svenskt yrkesförsvar m1170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett svenskt yrkesförsvar. Motivering Under det kalla kriget hade Sverige norra Europas största flygvapen


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö214 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fö204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Ett svenskt yrkesförsvar m1045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att ersätta den allmänna värnplikten med ett yrkesförsvar. Motivering En årskull flickor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Fö203 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö203 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Kvinnor i försvaret m1044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler kvinnor inom Försvarsmakten. Motivering Alla partier är överens om att det behövs fler kvinnor inom


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö203 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:Fö216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Ett svenskt yrkesförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga att ersätta den allmänna värnplikten med ett yrkesförsvar. Motivering En årskull flickor och pojkar


Utskottsberedning: 2007/08:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fö216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:Fö215 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:Fö215 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Kvinnor i försvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler kvinnor inom Försvarsmakten. Motivering Vänsterkartellens försvarsbeslut i december 2004 har inneburit att ÖB


Utskottsberedning: 2007/08:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Fö215 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

EU

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 1 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Den övergripande utvecklingen i Europeiska unionen 5 4Ett starkt och avgränsat EU 6 5Bättre förutsättningar för företagande och nya jobb 9 5.1Främja tillväxten och dynamiken i den europeiska ekonomin 9 5.1.1Ökade


Utskottsberedning: 2005/06:FiU3 2005/06:FöU1 2005/06:JuU14 2005/06:MJU12 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU4 2005/06:NU11 2005/06:NU14 2005/06:NU16 2005/06:NU7 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5 2005/06:UbU6 2005/06:UU10 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Fö211 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

F ö rslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga att ersätta den allmänna värnplikten med ett yrkesförsvar. Motivering Det senaste försvarsbeslutet i december 2004, med stora neddragningar och en ny inriktning med mer av internationella


Utskottsberedning: 2005/06:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fö211 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Fö210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler kvinnor inom Försvarsmakten. Motivering Vänsterkartellens försvarsbeslut i december 2004 innebär att ÖB tvingas säga upp tusentals officerare och civilanställda. Vi vet alla att detta i första hand drabbar


Utskottsberedning: 2005/06:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fö210 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Fö209 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om placeringen av räddningshelikoptrar på Berga i Haninge. Motivering Vänsterkartellens försvarsbeslut i december 2004 innebar bland annat att försvarets helikoptrar på Berga i Haninge försvann. Detta har från


Utskottsberedning: 2005/06:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fö209 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 55 kB)

Motion 2004/05:Fö29 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö29 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar under förutsättning av bifall till yrkande 1 i motion 2004/05:Fö21 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c) med anledning av regeringens


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fö237 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö237 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Stockholms skärgård och räddningshelikoptrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av räddningshelikoptrar i Stockholms skärgård. Motivering Stockholms skärgård är Sveriges


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fö201 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö201 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Ansvaret för nya vrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att åstadkomma en samlad lagstiftning som bl.a. skall reglera ansvarsfrågan för nytillkomna vrak. Motivering I


Utskottsberedning: 2004/05:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. (m) Svensk säkerhetspolitik 1  Sammanfattning 1.1  Säkerhetspolitik i en ny tid Sverige behöver en framåtblickande säkerhetspolitik som främjar befolkningens säkerhet och trygghet på både kort och lång sikt. Säkerhetspolitiken måste ge handlingsfrihet


Utskottsberedning: 2003/04:UU10 2003/04:UU13 2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2003/04:Fö232 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Fö232 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Ansvaret för nya vrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att åstadkomma en samlad lagstiftning som bl.a. skall reglera ansvarsfrågan för nytillkomna vrak. Motivering I


Utskottsberedning: 2003/04:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Fö5 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Fö5 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådana ändringar i regeringens förslag till lag om skydd mot olyckor att konkurrensen inom sotningsväsendet förbättras


Utskottsberedning: 2003/04:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:Fö204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Fö204 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Ansvaret för vrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att åstadkomma en samlad lagstiftning som bl.a. skall reglera ansvarsfrågan för vrak yngre än hundra år. Motivering Frågan


Utskottsberedning: 2002/03:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Fö203 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Fö203 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Ett svenskt yrkesförsvar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga att ersätta den allmänna värnplikten med ett yrkesförsvar. 2 Motivering När numera bara mindre


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:Fö225 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö225 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) Ett svenskt yrkesförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga att ersätta den allmänna värnplikten med ett yrkesförsvar. Motivet till mitt förslag När numera


Utskottsberedning: 2001/02:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Fö16 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fö16 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m) med anledning av prop. 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida farygsunderhåll m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att statsmakterna inte medverkar till


Utskottsberedning: ---2000/01:FöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Fö39 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö39 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m) med anledning av prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. I regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret föreslogs bland annat att organisationsenheterna Marincentrum på Berga och Ostkustens marinkommando


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering