Dokument & lagar (107 träffar)

Motion 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering I propositionen föreslår regeringen förändringar i lagarna 1998:1602 om uppskov med beskattning av andelsöverlåtelser i koncerner KÖL1947:576 om statlig inkomstskatt SIL


Utskottsberedning: -1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringens förslag I propositionen föreslår regeringen bland annat ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen.


Utskottsberedning: ------1998/99:SkU21
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Vissa skattefrågor Det som präglar regeringens vårproposition är avsaknaden av konkreta förslag på skatteområdet. Endast fyra lagförslag finns med. I övrigt rör det sig om texter som aviserar


Utskottsberedning: -----1998/99:FiU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So21 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:So21 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:106 Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. Inledning Under 1990-talet har statens och landstingens kostnader för läkemedel enligt offentlig statistik stigit dramatiskt. Den genomsnittliga kostnadsökningen har enligt denna


Utskottsberedning: -------1998/99:SoU14
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk27 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk27 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Avfallsskatten dålig för miljön Inledning I propositionen 1998/99:80 Lag om skatt på avfall föreslår regeringen ett införande av en avfallsskatt. Skatteförslaget går i princip ut på att allt material


Utskottsberedning: -1998/99:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar Regeringen aviserar i skrivelsen att man kommer att överlämna ett förslag om ändringar i lagen 1998:1602 om uppskov med beskattningen


Utskottsberedning: --1998/99:SkU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf12 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:78 Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till särlevande föräldrar m.m. Propositionen I föreliggande proposition görs en analys av underhållsstödet som infördes 1997. Analyserna visar klart att underlagen


Utskottsberedning: --1998/99:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete I propositionen föreslås att tvåårsgränsen för avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten slopas. I stället skall avdrag medges


Utskottsberedning: --1998/99:SkU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf9 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar, m.m. Inledning I propositionen föreslår regeringen ett antal förändringar vad gäller rehabiliteringsarbetet inom den allmänna försäkringen. Det gäller dels bl.a. organisatoriska förändringar


Utskottsberedning: ----1998/99:SfU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:T13 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:T13 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur En postadress utgörs av en utdelningsadress och en ortsadress. Utdelningsadressen består av gatunamn, box, väg eller liknande. Med ortsadress avses postnummer och postortnamn. Postnummersystemet


Utskottsberedning: -1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Sf2 av Ulf Kristersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Sf2 av Ulf Kristersson m.fl. m med anledning av förs. 1998/99:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående socialförsäkringens administration Riksdagens revisorer har granskat socialförsäkringens administration under 1998/1999. Rapporten 1998:99:1 Socialförsäkringens administration kostnader


Utskottsberedning: --------1998/99:SfU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:K9 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1998/99:K9 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. I remissomgång II beträffande Staten och trossamfunden hösten 1997 ingick det bland annat att remissinstanserna skulle


Utskottsberedning: -1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skriftlig fråga 1998/99:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om näringsklimatet för cement- och kalkbranschen den 30 juni Den 1 januari 2000 upphör den s.k. 1,2-procentsregeln för beskattning av koldioxid, vilken i första hand avsett cement- och kalkbranscherna. All verksamhet behöver framförhållning för

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:781 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:781 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurförsök den 30 juni I februari i år blev jordbruksministern uppvaktad angående KI:s Karolinska Institutets mycket uppmärksammade försök på kattungar och illrar. Samme forskare, som under 25 års tid gjort liknande försök i Schweiz och numera

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:780 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:780 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurförsöksetiska nämnderna den 30 juni Det finns sju djurförsöksetiska nämnder i Sverige. Nämnderna består av forskare, företrädare för politiska partier samt representanter för djurskyddsorganisationer. Forskarna kan överklaga om ett beslut

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:779 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:779 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturministern om SVT och användande av djur i underhållningssyfte den 30 juni Deltagare i underhållningsprogrammet Robinson skall enligt uppgift snara varaner och apor för att sedan äta dem. Det kan inte vara meningen att djur skall behöva sätta livet till i

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:699 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:699 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialministern om nytt aphus vid Smittskyddsinstitutet Aporna vid SMI, Smittskyddsinstitutethar relativt sett fått det lite bättre. Trots detta kan aporna fortfarande inte få utlopp för sitt naturliga beteende. Med andra ord uppfylls inte 4 i djurskyddslagen.

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:698 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:698 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om koldioxidbeskattningen för cement- och kalkbranschen 1,2 procentsregeln som i dag begränsar cement- och kalkbranschernas koldioxidskatt upphör att gälla i januari 2000. Finansministern har på en tidigare fråga, om förlängning av 1,2 procentsregeln,

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:655 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:655 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialministern om arbetsförmedlingens medverkan i FINSAM-projektet den 25 maj Det pågår för närvarande ett antal FINSAM-projekt i landet. I den finansiella samordningen ingår socialtjänsten kommunensjukvården landstinget och Försäkringskassan statenOfta är också

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)