Dokument & lagar (11 träffar)

Motion 2005/06:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den religiösa situationen och kränkningarna av mänskliga rättigheter i Tibet som symtom på ett politiskt problem, vilket kräver en politisk lösning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:UU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2004/05:U295 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp)

Motion till riksdagen 2004/05:U295 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp) Tibet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stödja principen om icke-våld och verka för att seriösa förhandlingar kommer till stånd mellan Kinas regering och den tibetanska


Utskottsberedning: 2005/06:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2003/04:U252 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:U252 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp) Tibet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stödja principen om icke-våld och verka för att seriösa förhandlingar kommer till stånd mellan Kinas regering och den


Utskottsberedning: 2003/04:UU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2003/04:So383 av Sonja Fransson m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So383 av Sonja Fransson m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp) Rett syndrom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda en mer långsiktig ekonomisk lösning för Rett Center. Motivering Rett syndrom är ett funktionshinder


Utskottsberedning: 2003/04:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:So325 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, s, fp, kd, v, c, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So325 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, s, fp, kd, v, c, mp) Nationella hjälplinjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att betrakta Hjälplinjen som en del av det förebyggande psykiatriarbetet. Nationella


Utskottsberedning: 2003/04:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:K406 av Sonja Fransson m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:K406 av Sonja Fransson m.fl. (s, m, fp, kd, v, c, mp) En tillgänglig riksdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som i motionen anförs om att prioritera och göra upp en plan för tillgänglighetsarbetet i riksdagen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2003/04:KU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:U248 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U248 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp) Tibet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att Tibetfrågan löses med fredliga medel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2003/04:UU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2002/03:MJ380 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v, c, m, kd, mp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ380 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v, c, m, kd, mp) Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige snarast ansöker vid IMO om att Östersjön klassas som särskilt känsligt havsområde i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2002/03:MJU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 1999/2000:K274 av Sonja Fransson m.fl. (s, fp, mp, m, c, kd, v)

Motion till riksdagen 1999/2000:K274 av Fransson, Sonja (-s) Diskriminering av funktionshindrade Förenta nationernas (FN) förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 är grunden för FN:s Standardregler att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Reglerna tillkom på svenskt


Utskottsberedning: --1999/2000:KU11 1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, fp, v, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, c, fp, v, mp, kd) med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Etisk bedömning av djurförsök Vid regeringssammanträdet den 6 mars 1997 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub430 av Marie Wilén m.fl. (c, fp, v, mp, m)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub430 av Marie Wilén m.fl. (c, m, fp, v, mp) Djurförsök i högskoleutbildningar 1978 beslutade riksdagen att en begränsning av djurförsöken skulle ske. Målet att begränsa djurförsöken skulle bland annat nås genom att främja utvecklingen av alternativa metoder. Närmare tjugo år har


Utskottsberedning: -1996/97:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation