Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:98 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 oktober Fråga 2005/06:98 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Lena Sommestad (s) Stranderosionen i Stockholms skärgård Alla som vistas i Stockholms skärgård kan se erosionsskador längs de flesta stränder. Störst skador är det av naturliga skäl längs stora farleder.

Inlämnad: 2005-10-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:9 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 september Fråga 2005/06:9 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) Reformerad hyressättning Hyressättningsutredningen redovisade i augusti 2004 sitt betänkande Reformerad hyressättning . Regeringen aviserade sedan att ett förslag

Inlämnad: 2005-09-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1472 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 april Fråga 2004/05:1472 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om reformerad hyressättning Hyressättningsutredningen redovisade i augusti 2004 sitt betänkande Reformerad hyressättning , SOU 2004:91. Därefter har regeringen aviserat att en proposition ska föreläggas

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1077 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 februari Fråga 2004/05:1077 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stöd till kommunala bostadsföretag Enligt Fastighetsägarna Sverige strider de svenska kommunernas ekonomiska stöd till deras egna bostadsföretag mot EU:s statsstödsregler. Enligt revisionsföretaget

Inlämnad: 2005-02-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:417 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 november Fråga 2004/05:417 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om regeringens målsättning för nybyggnation Regeringen har satt upp ett mål om att 120 000 nya bostäder ska uppföras under innevarande mandatperiod. Om behoven av bostäder i tillväxtregionerna ska

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:356 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 november Fråga 2004/05:356 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kostnader för energideklaration av hus Nyligen överlämnades utredningen om byggnaders energiprestanda. Av utredningen framgår att småhusägare drabbas av utgifter om 3 000@4 000 kr för dylik

Inlämnad: 2004-11-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:117 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 november Interpellation 2004/05:117 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Mona Sahlin om hyressättningssystemet I Stockholms innerstad ligger hyrorna under den nivå som människor i allmänhet är beredda att betala. De ligger dessutom ofta under hyresnivåerna i Stockholms förorter. I och

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:180 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 februari Interpellation 2002/03:180 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Mona Sahlin om fri- och rättigheter för flickor från så kallade hederskulturer Ett stort antal flickor med rötter i så kallade hederskulturer utsätts för psykiskt eller fysiskt våld eller hot om våld av den egna

Inlämnad: 2003-02-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:169 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 6 november Fråga 2001/02:169 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till näringsminister Björn Rosengren om system för mobil radiokommunikation Frekvenserna för polisens nuvarande radiosystem upphör att existera om två år. Frågan om ett gemensamt radiosystem för polisen, brandkåren och räddningstjänst har

Inlämnad: 2001-11-06 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:299 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 november Fråga 1999/2000:299 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Mona Sahlin om stimulans av hushållsnära tjänster Debatten om att göra något för att det ska tillkomma fler arbeten inom hushållsnära tjänster, samt att den stora delen svart arbete som finns i dag ska kunna bli vit, har

Inlämnad: 1999-11-29 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:305 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:305 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till socialministern om rätt till ledighet för familjehemsföräldrar den 1 februari Behovet av bra familjehemsplaceringar för utsatta barn och ungdomar är stort och det ökar. I inledningen av en placering, främst av äldre barn och ungdomar, är det ibland

Inlämnad: 1999-02-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)