Dokument & lagar (4 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1148 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 6 maj Fråga 2001/02:1148 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassan Sjukskrivningarna skenar och därmed ökar trycket och arbetsbelastningen på försäkringskassornas personal. Alltmer tid och alltfler resurser går åt att betala ut sjukpenning. Rehabiliteringen

Inlämnad: 2002-05-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1038 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1038 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Ingela Thalén om bostadsbidrag och fiktiv reavinst Försäkringskassan ska, efter att beslut om årlig taxering meddelats, göra en avstämning av de inkomster som legat till grund för preliminärt bostadsbidrag och bestämma ett

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:639 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 28 februari Fråga 1999/2000:639 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas administrativa anslag "Kassan klarar inte att hålla uppe en rimlig nivå på rehabiliteringen mot bakgrund av de ökande volymerna. För att klara kundernas berättigade krav på utbetalningar

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:51 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 oktober Fråga 1999/2000:51 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Ingela Thalén om finansieringen av Försäkringskassornas utvecklingsprogram Under de närmaste åren ska landets Försäkringskassor förses med nya datasystem för att hantera Försäkringskassornas olika ärendeslag. Riksförsäkringsverket

Inlämnad: 1999-10-11 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)