Dokument & lagar (34 träffar)

Skriftligt samråd rörande (EU BAM Rafah) Samrådet avslutades den 4 juni. Det finns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-04

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013–10–03 TID 10.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. § 2 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

2013-10-28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012–04–26 TID 10.30–10.40 10.50–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:34 § 2 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda

2012-04-26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. § 2 Sjöfart (TU9) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner . Utskottet

2012-03-27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-14 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Niklas Bergmark från riksdags biblioteket, att närvara under dagens sammanträde. §

2012-02-14

Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian tar upp två frågeställningar. Till att börja med behandlas frågan om utformningen av den s.k. officialprövningen i ärenden om registrering av varumärken och firmor. Vidare behandlas frågan om Sverige ska tillträda en varumärkeskonvention från 2006, Singaporekonventionen

2008-01-01

(pdf, 920 kB)

Vårdval i Sverige Delbetänkande av Utredningen om patientens rätt Stockholm 2008 SOU 2008:37 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2008-01-01

(pdf, 1899 kB)

nbsp DOCPROPERTY quotStatusquot nbsp \% MERGEFORMAT Information om ratificeringen av reformfördraget m.m. Torsdagen den 6 december 2007 kl. 08.00 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden : Jag förklarar mötet med det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet öppnat. Vi har en mycket enkel föredragningslista.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Information om regeringskonferensen Onsdagen den 19 september 2007 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden : God morgon och välkomna till KUU:s första sammanträde efter sommaren! Jag hoppas att sommaren har varit lugn och behaglig för utskottets

2007-09-19

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 7 juni 2007 Beslut om socialförsäkringsutskottets uppföljnings- och utvärderingsverksamhet fattas dels mer långsiktigt genom ett samlat ställningstagande en gång om året, dels löpande vartefter olika frågor

2007-06-07

Överläggning inför ordförandeskapets konsultationer med Sverige den 31 maj 2007 Tisdagen den 29 maj 2007 kl. 12.30 med statssekreteraren Nicola Clase Ordföranden : Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet är öppnat. Vi har en föredragningslista, men innan vi går in på den skulle jag vilja att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07 : KUU 1 Utkast if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm " 2000-08-11 16.42 " Information från ordförandeskapets multilaterala konsultationer den 15 maj 2007 Torsdagen den 24 maj 2007 kl. 11.00 med kabinettssekreteraren Frank Belfrage Ordföranden : Välkomna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07 : KUU 1 if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm " 2000-08-11 16.42 " Information om ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige Torsdagen den 10 maj 2007 kl. 08.00 med statssekreterare Nicola Clase Ordförande Göran Lennmarker (m) : KUU:s sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07 : KUU 1 DOCPROPERTY "Status" \* MERGEFORMAT Överläggning inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj 2007 Fredagen den 27 april 2007 kl. 08.30 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden : God morgon! Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets sammanträde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga 2 Försvarsutskottets offentliga utfrågning om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet den 12 april 2007 Försvarsdepartementet HG Wessberg, statssekreterare Helena Lindberg, expeditions- och rättschef Maria Hedegård, departementsråd Daniel Ström, rättssakkunnig Försvarsmakten Marie


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

2006/07 : KUU 1 Utkast if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm " 2000-08-11 16.42 " Information om reflexionsperioden och det konstitutionella fördraget Tisdagen den 10 april 2007 kl. 08.30 med statsrådet Cecilia Malmström Ordföranden : God morgon! Välkomna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

UbUReg. Utbildningsutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkanden UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (prop. 2006/07:1, 13 motioner) Utskottets justering 2006-11-30 Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Debatt i kammaren 2006-12-14 Protokollsnummer

2007-01-01

(doc, 141 kB)

UFöUReg Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkanden UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon (prop. 2005/06:208) Utskottets justering 2006-10-11 Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Debatt i kammaren 2006-10-13 Protokollsnummer 2006/07:10 Riksdagens

2007-01-01

(doc, 56 kB)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets register vid riksmötet 2006/07 Betänkande KUU1 EU:s fördrag Utskottets justering 2007-06-14 Förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om EU:s fördrag. Skrivelse 2006/07:85

2007-01-01

(doc, 44 kB)

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006 Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan

2006-06-01

Paginering