Dokument & lagar (77 747 träffar)

Utlåtande 2018/19:TU3


Justering: 2018-11-29

Betänkande 2018/19:SoU1


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-13

Betänkande 2018/19:MJU1


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-11

Betänkande 2018/19:SfU4


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-13

Betänkande 2018/19:SfU3


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-13

Betänkande 2018/19:SfU2


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-13

Betänkande 2018/19:SfU1


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-13

Betänkande 2018/19:SoU6

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-22 Beslut: 2018-11-28

Betänkande 2018/19:SoU6 (pdf, 364 kB)

Betänkande 2018/19:SoU2

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-22 Beslut: 2018-11-28

Betänkande 2018/19:SoU2 (pdf, 344 kB)

Betänkande 2018/19:UbU5

Bifall till propositionen. Bifall till motion 2018/19:69 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör se över möjligheterna att återkomma med förslag på en lagstiftning som likställer villkoren för offentliga och privata forskningsutförare att bedriva forskning som inbegriper personuppgifter på rättslig grund.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2018-11-15 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:UbU5 (pdf, 1295 kB)

Betänkande 2018/19:UbU3

Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion 2017/18:4196 yrkande 1 och delvis bifall till motionerna 2017/18:4190 yrkande 2 och 2017/18:4195 yrkande 1 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen kontinuerligt ska utvärdera de långsiktiga strategiska målen i strategin för svensk rymdverksamhet och regelbundet återrapportera till riksdagen. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 9
Justering: 2018-11-15 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:UbU3 (pdf, 903 kB) Webb-tv debatt om förslag: En strategi för svensk rymdverksamhet

Betänkande 2018/19:SfU11

Bifall till motioner om avslag på propositionens förslag om reserverad tid även för föräldrapenning på grundnivå. Delvis bifall till propositionen punkt 1, i övrigt bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2018-11-15 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:SfU11 (pdf, 625 kB)

Betänkande 2018/19:MJU2


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-11

Utlåtande 2018/19:KrU5

Utlåtandet läggs till handlingarna. En motivreservation.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2018-11-15 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Utlåtande 2018/19:KrU5 (pdf, 461 kB) Webb-tv debatt om förslag: EU:s nya ungdomsstrategi

Betänkande 2018/19:JuU6

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-11-15 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:JuU6 (pdf, 2388 kB)

Betänkande 2018/19:JuU1


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-11

Betänkande 2018/19:FiU14

Bifall till proposition. Avslag på motion.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2018-11-15 Debatt: 2018-11-28 Beslut: 2018-11-28

Betänkande 2018/19:FiU14 (pdf, 1444 kB)

Betänkande 2018/19:CU1


Beredning: 2018-12-04 Justering: 2018-12-11

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:8 DATUM 2018-11-15 TID 10:0011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om Erasmusprogrammet Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politisk sakkunnige Jenni Larsson, handläggare Angela Andersson och handläggare

2018-11-15

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:8 (docx, 32 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:9 DATUM 2018-11-15 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:8. 2 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå SfU11 Utskottet fortsatte behandlingen

2018-11-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:9 (docx, 30 kB)