Dokument & lagar (27 träffar)

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:27

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-06-01 TID 08.30 – 08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:26. § 2 Justering av dagens protokoll Utskottet uppdrog åt Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

2006-06-01

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:26

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-05-16 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:25. § 2 Justering av yttrande 2005/06:BoU5y Tilläggsbudget för år 2006 - utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

2006-05-16

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:25

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM Tisdagen den 9 maj 2006 TID 11.00 – 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:24. § 2 Föredragning av proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition Utskottet

2006-05-09

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:24

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-05-04 TID 10.00–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:23. § 2 Föredragning av proposition 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och

2006-05-04

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:23

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM Tisdagen den 2 maj 2006 TID 11.00 – 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:22. § 2 Beslut 2005/06:BoU10 Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU10

2006-05-02

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:22

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-04-20 TID 10.00–10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:21. § 2 Beslut 2005/06:BoU11 Föredrogs utkast till betänkande 2005/06:BoU11 Naturresursfrågor

2006-04-20

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:21

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM Torsdagen den 6 april 2006 TID 10.00 – 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ordförandens tack Ordföranden tackade kansliet för dess arbete med planeringen och genomförandet av INSPIRE-konferensen i Gävle den 2-4 april. §

2006-04-06

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:20

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-03-30 TID 10.00–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokollen 2005/06:18 och 19. § 2 Justering av betänkande 2005/06:BoU8 Allmänna vattentjänster Utskottet justerade

2006-03-30

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:19

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Tisdagen den 28 mars 2006 TID 11.00 – 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att låta Eva Forsman från miljö- och jordbruksutskottets kansli närvara under sammanträdet. § 2 Information

2006-03-28

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:18

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-03-23 TID 10.00–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Jörgen Mark-Nielsen, SABO, uppvaktade utskottet med anledning av förslagen om reformerad hyressättning i proposition 2005/06:80 Reformerad

2006-03-23

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:17

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 16 mars 2006 TID 10.00 – 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Uppvaktning av Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen rörande proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning Per-Åke Eriksson, vd och Rune

2006-03-16

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:16

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 7 mars 2006 TID 11.00 – 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:15. § 2 Beslut 2005/06:BoU6 Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU6

2006-03-07

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:15

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-02-23 TID 10.00–10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:14. § 2 Mottagande av redogörelse jämte motion Utskottet beslutade att ta emot redogörelse 2005/06:RRS14

2006-02-23

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:14

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-09 TID 10.00–10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:13. § 2 Beslut 2005/06:BoU7 Föredrogs utkast till betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor. Reservationer

2006-02-09

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:13

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM Torsdagen den 2 februari 2006 TID 10.00 – 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:12. § 2 Mottagande av redogörelse och motion från FiU Utskottet beslutade

2006-02-02

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:12

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-24 TID 11.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information Biträdande projektledare Ulrika Hägred, Boverket, informerade utskottet med anledning av rapporten Många mål – få medel, Boverkets utredning av statliga

2006-01-24

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:11

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM Torsdagen den 19 januari 2006 TID 10.00 – 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från SL om konflikter mellan spårbunden trafik och bostadsbyggande m.m. Ann-Sofie Chudi, avdelningschef vid AB Storstockholms

2006-01-19

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:10

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-29 TID 11.00–11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Departementsrådet Barbro Rohdin samt departementssekreterarna Karin Hååg och Mats Kryhl, Finansdepartementets länsstyrelseenhet, informerar om arbetet

2005-11-29

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:9

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID 08.30-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerar protokoll 2005/06:8 § 2 Beslut 2005/06:BoU3 Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från

2005-11-17

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:8

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerar protokoll 2005/06:7 § 2 Yttrande till trafikutskottet Utskottet fortsätter behandlingen av frågan om yttrande till

2005-11-15

Paginering