Dokument & lagar (679 träffar)

Finansutskottets protokoll 2009/10:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2009-12-03 TID 11:00-12:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om aktuella EU-frågor Statsråd Mats Odell, departementsråd Sonja Daltung, departementssekreterare Raana Faroogi Lind, kansliråd Jianying Liu-Wijkander, Ämnesråd Eva-Lena

2010-12-03

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:8

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-26 TID 11.00–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet samt gratulerade statsrådet Cecilia Malmström till utnämningen som kommissionär. § 2 Föredragning Statsrådet Cecilia

2010-11-26

Finansutskottets protokoll 2009/10:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-13 TID 12:45-13:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. § 2 Anmälningar Personal Kanslichefen presenterade Peter Andersson och Ann-Charlott Tunved, som är

2010-10-13

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:54

2009/10:54, Fredagen den 1 oktober 1 §  Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 3–4 juni 2010 Återrapport från informellt ministermöte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 14–16 juli

2010-10-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-09-30 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att Yasmin Khan, praktikant från Södertörns högskola, fick närvara vid sammanträdet. § 2 Överläggning

2010-09-30

Justitieutskottets protokoll 2009/10:39

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM Torsdagen den 30 september 2010 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående: Förslag till förhandlingsdirektiv

2010-09-30

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:35

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-09-28 TID 11:00–12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Joakim Stymne, Tomas Danestad och Åsa Hjelt från UD, Eva Haghanipour, Line Vikström och Susanne Olsson från Finansdepartementet, Barbro Wickman-Parak,

2010-09-28

Finansutskottets protokoll 2009/10:47

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:47 DATUM 2010-09-28 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning inför Världsbankens och IMF:s höstmöten (gemensamt med utrikesutskottet). Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak, statssekreterare Joakim Stymne och enhetschef för

2010-09-28

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:53

2009/10:53, Fredagen den 24 september 1 § Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 12 juli 2010 Återrapport från informellt möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 19–21 september 2010 Information och samråd

2010-09-24

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:52

2009/10:52, Tisdagen den 21 september 1 §  Europeiska rådet Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i Europeiska rådet den 16 september 2010 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Detta är alltså ett öppet sammanträde med riksdagens EU-nämnd, som sitter med den här bemanningen några

2010-09-21

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:51

2009/10:51, Onsdagen den 15 september 1 §  Europeiska rådet Utrikesminister Carl Bildt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 16 september 2010 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar detta EU-nämndssammanträde öppnat. I dag har vi ett öppet samråd med riksdagens EU-nämnd inför det extra möte

2010-09-15

Näringsutskottets protokoll 2009/10:42

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:42 DATUM 2010-09-10 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning av förslag rörande översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent Behandlades fråga om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag

2010-09-10

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:50

2009/10:50, Fredagen den 10 september 1 §  Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 26 juli 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 13 september 2010 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar

2010-09-10

Skatteutskottets protokoll 2009/10:28

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-09-07 TID 11.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Föredrogs för subsidiaritetsprövning Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

2010-09-07

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:49

2009/10:49, Fredagen den 3 september 1 §  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 13 juli 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 7 september

2010-09-03

Finansutskottets protokoll 2009/10:46

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:46 DATUM 2010-08-24 TID 11:00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. § 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att: - Finansministern, riksbankschefen och någon företrädare

2010-08-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-08-10 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning, KOM(2010) 378 Det anmäldes att förfarande har inletts om subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets

2010-08-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:37

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM 2010-08-09 TID 13.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets

2010-08-09

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:48

2009/10:48, Fredagen den 23 juli 1 §  Allmänna frågor Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 14 juni 2010 Återrapport från informellt ministermöte den 8 juli 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor

2010-07-23

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:47

2009/10:47, Måndagen den 12 juli 1 §  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg (per telefon) Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 juni 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor

2010-07-12