Dokument & lagar (94 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:31

1 §  Miljö Miljöminister Kjell Larsson Rapport från ministerrådsmöte den 30 mars 2000 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 22 juni 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat, och hälsar miljöminister Kjell Larsson och medarbetare välkomna hit. Jag har en allmän

2000-06-16

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:30

1 §  Information och samråd med statsminister Göran Persson inför Europeiska rådets möte den 19–20 juni 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Huvudpunkten på dagordningen är information och samråd med statsministern inför Europeiska rådets möte i Santa Maria da Feira den 19–20 juni. Vi gör som vi brukar och lämnar ordet

2000-06-15

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:29

1 §  Fiske Statssekreterare Per-Göran Öjeheim Rapport från ministerrådsmöte den 16 och 17 december 1999 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 juni 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och ber nämndens ledamöter att notera att dagens föredragningslista har förändrats

2000-06-09

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:28

1 §  Ekofin Finansminister Bosse Ringholm Rapport från ministerrådsmöte den 8 maj 2000 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 5 juni 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat och hälsar finansminister Bosse Ringholm med medarbetare välkomna hit dels för en muntlig

2000-05-31

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:27

1 §  Energifrågor Statssekreterare Lars Rekke Rapport från ministerrådsmöte den 2 december 1999 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 30 maj 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Innan vi går in på dagordningen vill jag fråga nämnden om nämnden medger att föredragande

2000-05-26

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:26

1 §  Allmänna frågor Utrikesminister Anna Lindh Rapport från informellt ministermöte (Gymnich) den 5–7 maj 2000 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 22 och 23 maj 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Jag hälsar utrikesminister Anna Lindh med medarbetare

2000-05-19

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:25

1 §  Industri Statsrådet Mona Sahlin Rapport från ministerrådsmöte den 9 november 1999 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 18 maj 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar statsrådet Mona Sahlin och hennes medarbetare välkomna hit för samråd och en muntlig återrapportering från ministerrådsmötet

2000-05-12

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:23

1 §  Jordbruk Jordbruksminister Margareta Winberg Rapport från ministerrådsmöte den 20 och 21 mars 2000 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 17 och 18 april 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Då ber vi att få hälsa jordbruksminister Margareta Winberg och hennes medarbetare välkomna hit. Det dröjsmål

2000-04-14

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:22

1 §  Ekofin Finansminister Bosse Ringholm Rapport från ministerrådsmöte den 13 och 14 mars 2000 Information och samråd inför informellt ministerrådsmöte den 7 och 8 april 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: EU-nämndens sammanträde är öppnat. Innan vi går in på dagordningen vill jag först hälsa Sven-Erik Sjöstrand,

2000-04-07

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:21

1 §  Miljö Miljöminister Kjell Larsson Rapport från ministerrådsmöte den 13 december 1999 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 30 mars Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar mötet öppnat och hälsar miljöminister Kjell Larsson och hans medarbetare välkomna hit till samråd och information inför

2000-03-24

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:20

1 §  Allmänna frågor Utrikesminister Anna Lindh Rapport från ministerrådsmöte den 14 och 15 februari 2000 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 20 och 21 mars 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar härmed EU-nämndens sammanträde öppnat och hälsar utrikesminister Anna Lindh och hennes medarbetare

2000-03-17

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:19

1 §  Ekofin Finansminister Bosse Ringholm Information och samråd inför ministerrådsmöte den 13 mars 2000 angående Sveriges undantag för privatpersoners införsel av alkohol (Telefonkonferens) Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Vi känner alla till vad det här samrådet handlar om. Vi

2000-03-13

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:18

1 §  Ekofin Finansminister Bosse Ringholm Rapport från ministerrådsmöte den 28 februari 2000 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 13 mars 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Samtidigt hälsar jag finansminister Bosse Ringholm med medarbetare hjärtligt

2000-03-10

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:17

1 §  Ekofin Statssekreterare Peter Lagerblad Rapport från ministerrådsmöte den 31 januari 2000 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 28 februari 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat och hälsar statssekreterare Peter Lagerblad med medarbetare välkomna hit.

2000-02-25

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:16

1 §  Inför Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen Information av statsminister Göran Persson Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar härmed EU-nämndens sammanträde öppnat. Först på dagordningen vill jag bara fråga om Thomas Belius från utrikesutskottet kan delta i sammanträdet. Svaret är ja. Vi kommer

2000-02-11

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:15

1 §  Ekofin Finansminister Bosse Ringholm Rapport från ministerrådsmöte den 29 november 1999 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 31 januari 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar finansministern och hans medarbetare välkomna hit för samråd inför nästkommande

2000-01-28

EU-nämndens uppteckningar 1999/2000:14

1 §  Allmänna frågor Utrikesminister Anna Lindh Rapport från ministerrådsmötet den 6 och 7 december 1999 Information och samråd med regeringen inför ministerrådsmöte den 24 och 25 januari 2000 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar utrikesminister Anna Lindh och hennes medarbetare

2000-01-21

Departementsserien 1999:78

ds 1999 78 Ds 1999:78 3 Till statsrådet Ulrica Messing Genom beslut den 8 juli 1999 beslöt Regeringskansliet att t illsätta en arbetsgrupp för översyn av framtida inriktning och administration av statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Thore Hallbäck, sakkunnig i Kulturdepartementet, förordnades

2000-01-01

Departementsserien 1999:78 (pdf, 933 kB)

Departementsserien 1999:77

Ds 1999:77 3 Index Summary .......................... 7 1 Introduction ....................... 15 1.1 .............. Problem

2000-01-01

Departementsserien 1999:77 (pdf, 458 kB)

Departementsserien 1999:75

Till statsrådet Britta Lejon Regeringskansliet beslöt den 12 mars 1998 att t illsätta en arbets- grupp med uppgift att lämna förslag till ändringar i de författningar som berör statistikens område. Som ordförande för arbetsgruppen förordnades chefsjuristen Per Samuelson och som övriga ledamöter kammarrättsassessorerna

2000-01-01

Departementsserien 1999:75 (pdf, 561 kB)