Dokument & lagar (4 träffar)

usous protokoll 2005/06:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:4 DATUM 2005-03-10 TID 09.30–09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2004/05:3. § 2 Kanslimeddelanden m.m. Meddelas att det inkommit en inbjudan till gudstjänst

2006-03-10

usous protokoll 2005/06:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:3 DATUM 2005-03-03 TID 09.00–09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Biträdande verksamhetschefen Jukka Aminoff, Noaks Ark, redogör för organisationens arbete med smittade personer. § 2 Protokollsjustering Justeras

2006-03-03

usous protokoll 2005/06:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:2 DATUM 2005-03-01 TID 11.00–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Statssekreterare Eva Persson Göransson, departementsrådet Irene Nilsson Carlsson och kanslirådet Stefan Karlsson, samtliga

2006-03-01

usous protokoll 2005/06:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:1 DATUM 2005-02-15 TID 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Margareta Israelsson (s), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet. §

2006-02-15