Dokument & lagar (810 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 4 / 1 5 : 35 DATUM 2015-09-15 TID 10.30–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ändring av förordning om enhetlig utformning av visumhandlingar Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av Kommissionens

2015-09-15

Skatteutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15 : 36 DATUM 2015-09-08 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ny medarbetare Ordföranden hälsade Helena Winter välkommen som vikarierande föredragande i utskottets kansli. § 2 Kommissionens förslag till

2015-09-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:42

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 : 42 DATUM 2015-09-08 TID 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Frida Änghede, M-kansliet, och Linn Norrbäck, C-kansliet, får närvara under punkten

2015-09-08

Näringsutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 : 40 DATUM 2015–08–27 TID 11.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Miljö- och energidepartementet Statsrådet Ibrahim Baylan lämnade information om regeringens syn på det energipolitiska

2015-08-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4/15 : 3 6 DATUM 2015-08-25 TID 09.00-09.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Rådsslutsatser om en ny agenda om hälsa och säkerhet i arbetslivet för att skapa bättre arbetsvillkor Utskottet överlade med regeringen,

2015-08-25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 : 41 DATUM 2015-08-24 TID 13.00–14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, och Emelie Nilsson, MP-kansliet, får närvara under

2015-08-24

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 :41 DATUM 2015-08-19 TID 11.00–12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information av Försvarsmakt en Överbefälhavare Sverker Göranson och flygvapenchef Micael Bydén informerade om aktuella frågor och lämnade

2015-08-19

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 : 37 DATUM 2015-07-17 TID 11:00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Inför utrikesrådet (FAC) tillsammans med EU-nämnden Statssekreterare Hans Dahlgren, utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD, departementsråd

2015-07-17

Skatteutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15 : 35 DATUM 2015-06-23 TID 13.00–14.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Skatteverkets verksamhet och organisation Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, informerade och besvarade frågor om Skatteverkets verksamhet

2015-06-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 : 40 DATUM 2015-06-23 TID 11.00 – 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Nya suppleanter Ordföranden hälsade Emma Wallrup (V) och Larry Söder (KD) välkomna till sitt första sammanträde som suppleanter

2015-06-23

Utrikesutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 14 /1 5 : 36 DATUM 2015–06–17 TID 08:00–10:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:35 och besöksprotokoll 2014/15:8, 2014/15:9 och 2014/15:10. § 2 Ev.

2015-06-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 4 / 1 5 : 34 DATUM 2015-06-16 TID 11.00–12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:33. § 2 Utsatta EES-medborgare Pernilla Baralt,

2015-06-16

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 : 39 DATUM 2015-06-11 TID 10:00–10.15 10.20–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:38. Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. Inkomna

2015-06-11

Skatteutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15 : 34 DATUM 2015-06-11 TID 10.00–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna

2015-06-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 4 / 1 5 : 33 DATUM 2015-06-11 TID 10.30–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:32. § 2 Ministerrådsmöte, sociala frågor (Epsco) Statssekreterare

2015-06-11

Näringsutskottets protokoll 2014/15:39

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 : 3 9 DATUM 2015–06–11 TID 10.00–10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:38. § 2 Information från Vattenfall AB Verkställande

2015-06-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 : 39 DATUM 2015-06-11 TID 08.00 – 10.00 (ajournering 09.40 – 09.45) NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Miljöråd 15 juni 2015 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga med klimat- och miljöminister

2015-06-11

Kulturutskottets protokoll 2014/15:42

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 14 / 1 5 : 42 DATUM Torsdagen den 11 juni 2015 TID Kl. 09.30–10.00 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:41 av den 4 juni 2015. § 2 Resefrågor Information lämnades om utskottets

2015-06-11

Justitieutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15 : 28 DATUM 2015-06-11 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information från regeringen inför RIF-rådet den 15-16 juni 2015 Utskottet beslutade att föredragande Katarina Delin från konstitutionsutskottet

2015-06-11

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 4 /1 5 :40 DATUM 2015-06-11 TID 10.00–11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om utredningen Gränser i havet (SOU 2015:10) Utredare, f.d. hovrättslagmannen Magnus Göransson och sekreterare, ambassadör Helena Ödmark

2015-06-11