Dokument & lagar (891 träffar)

Socialutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-21 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6 § 2 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur (SoU6) Utskottet

2013-11-21

Socialutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-09-17 TID 10.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-förslag om lagstiftningsakt om avgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av humanläkemedel Utskottet ansåg att förslaget

2013-09-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:52

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:52 DATUM 2013-09-17 TID 09.00–09.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:51. § 2 Ny preliminär sammanträdesdag Utskottet beslutade preliminärt

2013-09-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 2 / 1 3 : 40 DATUM 2013-09-12 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:39. § 2 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

2013-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 2013-09-12 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:39. § 2 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn (SfU11) Utskottet

2013-09-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:51 DATUM 2013-09-12 TID 09.05–09.52 10.00–10.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. § 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till

2013-09-12

Justitieutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-09-12 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 30 maj 2013 justerades. § 2 Förslag till förordning om anpassning av vissa akter inom RIF-området

2013-09-12

Finansutskottets protokoll 2012/13:47

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 47 DATUM 2013-09-10 TID Kl. 13.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning om makrotillsyn för bättre finansiell stabilitet - Peter Norman, finansmarknadsminister - Martin Andersson, GD Finansinspektionen

2013-09-10

Finansutskottets protokoll 2012/13:46

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 46 DATUM 2013-09-10 TID kl. 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning, att förebygga och hantera finansiella kriser - Erkki Liikanen, chefdirektör Finlands bank - Irma Rosenberg, f.d. vice

2013-09-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:38

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:38 DATUM Torsdagen den 5 september 2013 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. D irektivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare Utskottet

2013-09-05

Trafikutskottets protokoll 2012/13:38

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:38 DATUM 2013-08-29 TID Kl.10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:37. § 2 EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst

2013-08-29

Finansutskottets protokoll 2012/13:45

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 45 DATUM 2013-08-29 TID 11:00 – 12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Aktuella EU-frågor Statsrådet Stefan Attefall informerade utskottet om LOU-frågor och svarade på frågor från ledamöterna. § 2 Anmälningar Lista

2013-08-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 2 / 1 3 : 39 DATUM 2013-08-27 TID 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:38. § 2 EU-förslag om en förenklad ordning för

2013-08-27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:39 DATUM 2013-08-27 TID 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:38. § 2 EU-förslag om en förenklad ordning för personkontroller vid

2013-08-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2012/13:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:41 DATUM 2013–08–27 TID 14.00 – 14.25 14.30 – 15.00 15.10 – 15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:40. § 2 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel

2013-08-27

Näringsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013–08–22 TID 11.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-förslag till direktiv om skadestånd vid överträdelser av konkurrensreglerna Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens

2013-08-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:37

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM Tisdagen den 20 augusti 2013 TID 9.00–9.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Förslag till beslut ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen

2013-08-20

Bilaga

Promemoria 2013-07-04 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 27. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 4 juli 2013, kl 15.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 6 Troliga A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 52 kB)

Trafikutskottets protokoll 2012/13:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-06-25 TID Kl.09.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:36. § 2 EU-förslag om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och

2013-06-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/ 13 : 50 DATUM 2013-06-20 TID 08.00–09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichefen Margareta Hjorth, föredragande Anders Dölling Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden

2013-06-20