Dokument & lagar (610 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2007/08:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-20 TID 11.00 – 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 I frånvaro av ordföranden och vice ordföranden tog Laila Bjurling (s) ledningen av sammanträdet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:8 § 2 Inkomna

2008-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:0

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har under 2007/08 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes-

2008-09-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2007/08:39

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:39 DATUM 2008-08-25 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ärendebehandling Utskottet upptog till behandling proposition 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon samt följdmotioner och motionsyrkande

2008-08-25

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:43

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:43 Datum 2008-08-19 Tid 11.00–12.00 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Föredragning Generalmajor Anders Silwer, flottiljamiral Odd Werin och kommendörkapten

2008-08-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-07-15 TID 15.00-16.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Överläggning med och information av regeringen om EU-frågor på migrationsområdet 1. Överläggning hölls med statssekreterare Gustaf Lind

2008-07-15

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:42

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:42 Datum 2008-06-18 Tid 15.55–16.00 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:41. § 3 Justering

2008-06-18

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:41 Datum 2008-06-18 Tid 15.05–15.25 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:40. § 3 Granskning

2008-06-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2007/08:38

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:38 DATUM 2008-06-17 TID 08.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 § RO Med hänvisning till tidigare översänt underlag från Jordbruksdepartementet (dnr 170-3136-07/08), se bilaga,

2008-06-17

Trafikutskottets protokoll 2007/08:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM 2008-06-10 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information om godstransporter. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag

2008-06-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2007/08:37

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:37 DATUM 2008-06-10 TID 10.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ordningsfråga På förfrågan från ordföranden godkände utskottet att Hanna Silow, Martina Nilsson och Simon Knutsson, samtliga praktikanter vid FAOs

2008-06-10

Finansutskottets protokoll 2007/08:36

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:36 DATUM 2008-06-10 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Överläggning om direktivförslag om försvarsupphandling samt information om Solvens II. Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående förslaget till

2008-06-10

Civilutskottets protokoll 2007/08:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-06-10 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 22 maj 2008. § 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Magnus G Graner, rättschefen Dag Mattsson,

2008-06-10

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum 2008-06-09 Tid 16.30 –16.40 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson (m) öppnade sammanträdet. § 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:16 .

2008-06-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum 2008-06-05 Tid 11.00 – 11.50 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Vice ordföranden Urban Ahlin (s) öppnade sammanträdet. § 2 Föredragning Representanter från UD, Försvarsdepartementet

2008-06-05

Socialutskottets protokoll 2007/08:37

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:37 DATUM 2008-06-05 TID 09:30-10:04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EPSCO-information Företrädare för Socialdepartementet informerar utskottet med anledning av EPSCO-rådet den 9-10 juni. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2.

2008-06-05

Kulturutskottets protokoll 2007/08:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID Kl. 09.00–12.00. NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat De fem nationella minoriteternas kultur i enlighet med bifogade program (bilaga

2008-06-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:40

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:40 DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID 09.45–09.50 10.30–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 juni 2008 justerades. § 2 Hänvisning av proposition Kanslichefen

2008-06-05

Justitieutskottets protokoll 2007/08:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM Torsdagen den 5 juni 2008 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 och den 29 maj 2008. § 2 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål Utskottet

2008-06-05

Finansutskottets protokoll 2007/08:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM 2008-06-05 TID 08:00-09:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Intern utfrågning om kommunernas ekonomi Dan Ericsson, statssekreterare, finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om kommunernas ekonomi. Deltog gjorde också ämnesråd

2008-06-05

Trafikutskottets protokoll 2007/08:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM 2008-06-03 TID Kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information Infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet avrapporterar från telerådsmötet den 29 november 2007, från

2008-06-03