Dokument & lagar (560 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-09-28 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl., Utrikesdepartementet, återrapporterar från RIF-möten den 1-2 juni, 24 juli och

2006-09-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:36

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-06-17 TID 08.30-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Jordbruksministern med medarbetare lämnade information om det kommande landsbygdsprogrammet. §

2006-06-17

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:38

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38 DATUM 2006-06-08 TID 10.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Utrikesrådet Olof Skoog och kanslirådet Magnus Schöldtz, båda UD, lämnar föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser

2006-06-08

Trafikutskottets protokoll 2005/06:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-06-02 TID Kl. 08.30-08:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. § 2 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden Utskottet behandlar betänkande

2006-06-02

Lagutskottets protokoll 2005/06:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-06-02 TID kl. 08.00-08.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 30 maj 2006. § 2 Konsumentpolitikens mål och inriktning Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105

2006-06-02

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:37

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-06-01 TID 08.00–08.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:36. § 2 Meddelanden och administrativa frågor Anmäls att utrikesminister Jan Eliasson inbjuder till

2006-06-01

Skatteutskottets protokoll 2005/06:25

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-06-01 TID 08.15 – 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ordföranden hälsade Lennart Gustavsson (v) välkommen till sammanträdet. Bär-, svamp- och kottplockning Departementsrådet Ulf Rehnberg och departementssekreterare

2006-06-01

Näringsutskottets protokoll 2005/06:38

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38 DATUM 2006-06-01 TID 08.30 – 08.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 36 och 37. § 2 Förnybar el med gröna certifikat Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2006-06-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:35

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM 2006-06-01 TID 08.00-08.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokollet från utskottets sammanträde den 30 maj 2006 godkändes. § 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet

2006-06-01

Kulturutskottets protokoll 2005/06:31

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31 DATUM Torsdagen den 1 juni 2006 TID Kl. 08.00–08.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Inkomna skrivelser Anmäls följande skrivelser – Olav Johannessen, Norge, angående Går den norska kulturen mot upplösning? (dnr 140-3499-05/06)

2006-06-01

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:42

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:42 DATUM Torsdagen den 1 juni 2006 TID 08.00–08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 16 och 18 maj 2006 justerades. § 2 Återlämnande av lagförslag i proposition

2006-06-01

Finansutskottets protokoll 2005/06:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30 DATUM 2006-06-01 TID 8.00-8.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. § 2 Reseberättelse Anmäldes reseberättelsen för finansutskottets och skatteutskottets studieresa

2006-06-01

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:27

BOSTADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27 DATUM 2006-06-01 TID 08.30 – 08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2005/06:26. § 2 Justering av dagens protokoll Utskottet uppdrog åt Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

2006-06-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33 DATUM 2006-05-31 TID 08.45-08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:32. § 2 Rättelse i utlänningslagen Behandlas fråga om utskottsinitiativ om

2006-05-31

Skatteutskottets protokoll 2005/06:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-05-30 TID 08.15 – 08.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ordföranden hälsade Barbro Feltzing (mp) varmt välkommen tillbaka från sin ledighet. Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:23. § 2 Inkomna

2006-05-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM 2006-05-30 TID 08.00-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information från Socialdepartementet Statssekreterare Staffan Bengtsson m.fl., Socialdepartementet, informerar inför EPSCO-rådets

2006-05-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2005/06:34

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-05-30 TID 08.00-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokollen från utskottets sammanträden den 16 och 18 maj 2006 godkändes. § 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet

2006-05-30

Lagutskottets protokoll 2005/06:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32 DATUM 2006-05-30 TID kl. 08.00-08.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 18 maj 2006. § 2 Konsumentpolitikens mål och inriktning Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105

2006-05-30

Näringsutskottets protokoll 2005/06:37

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-05-19 TID 08.30 – 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 35. § 2 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem Utskottet fortsatte behandlingen

2006-05-19

Utrikesutskottets protokoll 2005/06:36

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-05-18 TID 10.00–10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:35. § 2 Meddelanden och administrativa frågor Informeras om samarrangemanget med Alexandria-institutet

2006-05-18