Dokument & lagar (41 träffar)

Departementsserien 1995:74

1996-01-01

Departementsserien 1995:74 (pdf, 5685 kB)

Departementsserien 1995:70

1996-01-01

Departementsserien 1995:70 (pdf, 6617 kB)

Departementsserien 1995:68


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:68 (pdf, 4072 kB)

Departementsserien 1995:68


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:68 (pdf, 4537 kB)

Departementsserien 1995:68


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:68 (pdf, 5965 kB)

Departementsserien 1995:68


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:68 (pdf, 5160 kB)

Departementsserien 1995:68

1996-01-01

Departementsserien 1995:68 (pdf, 5073 kB)

Departementsserien 1995:31


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:31 (pdf, 3336 kB)

Departementsserien 1995:31

1996-01-01

Departementsserien 1995:31 (pdf, 4842 kB)

Departementsserien 1995:28

1. DEN GLOBALA SÄKERHETEN 1.1 Det kalla krigets slut Den internationella politiken efter det kalla krigets slut utmärks av såväl förändring som kon- tinuitet. Till en del är de förändringar som har inträffat efter 1989 ett direkt resultat av att stormakts- konfrontationen har upphört. Detta årtal markerar i många avseenden

1996-01-01

Departementsserien 1995:28 (pdf, 289 kB)

Departementsserien 1995:25

1996-01-01

Departementsserien 1995:25 (pdf, 4160 kB)

Departementsserien 1995:15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:15 (pdf, 2796 kB)

Departementsserien 1995:15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:15 (pdf, 3968 kB)

Departementsserien 1995:15

1996-01-01

Departementsserien 1995:15 (pdf, 4633 kB)

Departementsserien 1995:14


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:14 (pdf, 3722 kB)

Departementsserien 1995:14

1996-01-01

Departementsserien 1995:14 (pdf, 250 kB)

Departementsserien 1995:10

1996-01-01

Departementsserien 1995:10 (pdf, 1516 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1995:24

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade vid förrättning den 5 juli 1995 att utse AA till ny kommunfullmäktigledamot för Miljöpartiet de gröna i Kumla kommun. Enligt protokollet över förrättningen kunde någon ersättare för AA inte utses. I en den 1 november 1995 dagtecknad skrivelse, som inkom till länsstyrelsen den 2 november

1995-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1995:23

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet till Europaparlamentet den 17 september 1995. AA överklagade valet och anförde att valet till Europaparlamentet inte kunde förrättas genom hänvisning till lagen 1994:287 om ändring i vallagen 1972:620 och lagen 1995:374 om val till Europaparlamentet

1995-11-15

Valprövningsnämndens beslut 1995:22

Riksskatteverket RSV beslutade den 29 september 1995 att fastställa utgången av valet den 17 september 1995 till Europaparlamentet. AA överklagade beslutet och anförde att han inte fått rösta i sin vallokal eftersom han inte hade haft sitt röstkort med sig. RSV avstyrkte bifall till överklagandet och anförde följande.

1995-11-15

Paginering