Dokument & lagar (41 träffar)

Departementsserien 1995:74

1996-01-01

Departementsserien 1995:74 (pdf, 5685 kB)

Departementsserien 1995:70

1996-01-01

Departementsserien 1995:70 (pdf, 6617 kB)

Departementsserien 1995:68


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:68 (pdf, 4072 kB)

Departementsserien 1995:68


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:68 (pdf, 4537 kB)

Departementsserien 1995:68


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:68 (pdf, 5965 kB)

Departementsserien 1995:68


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:68 (pdf, 5160 kB)

Departementsserien 1995:68

1996-01-01

Departementsserien 1995:68 (pdf, 5073 kB)

Departementsserien 1995:31


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:31 (pdf, 3336 kB)

Departementsserien 1995:31

1996-01-01

Departementsserien 1995:31 (pdf, 4842 kB)

Departementsserien 1995:28

1. DEN GLOBALA SÄKERHETEN 1.1 Det kalla krigets slut Den internationella politiken efter det kalla krigets slut utmärks av såväl förändring som kontinuitet. Till en del är de förändringar som har inträffat efter 1989 ett direkt resultat av att stormaktskonfrontationen har upphört. Detta årtal markerar i många avseenden

1996-01-01

Departementsserien 1995:28 (pdf, 289 kB)

Departementsserien 1995:25

1996-01-01

Departementsserien 1995:25 (pdf, 4160 kB)

Departementsserien 1995:15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:15 (pdf, 2796 kB)

Departementsserien 1995:15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:15 (pdf, 3968 kB)

Departementsserien 1995:15

1996-01-01

Departementsserien 1995:15 (pdf, 4633 kB)

Departementsserien 1995:14


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1995:14 (pdf, 3722 kB)

Departementsserien 1995:14

1996-01-01

Departementsserien 1995:14 (pdf, 250 kB)

Departementsserien 1995:10

1996-01-01

Departementsserien 1995:10 (pdf, 1516 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1995:24

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade vid förrättning den 5 juli 1995 att utse AA till ny kommunfullmäktigledamot för Miljöpartiet de gröna i Kumla kommun. Enligt protokollet över förrättningen kunde någon ersättare för AA inte utses. I en den 1 november 1995 dagtecknad skrivelse, som inkom till länsstyrelsen den 2 november

1995-12-13

Valprövningsnämndens beslut 1995:20

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet den 17 september 1995 till Europaparlarnentet. KonsumentDemokraterna överklagade RSV:s beslut. Till stöd för sin talan anförde KonsumentDemokraterna i huvudsak följande. Det hade i verksamheten för förberedande och genomförande av valet förekommit

1995-11-15

Valprövningsnämndens beslut 1995:19

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet till Europaparlamentet den 17 september 1995. AA överklagade valet och anförde i huvudsak följande. Regeln om att valsedlar skulle placeras ut i vallokaler och postkontor för de partier som fick minst en procent av rösterna i föregående val kunde

1995-11-15

Paginering