Dokument & lagar (28 träffar)

Departementsserien 1992:126

1993-01-01

Departementsserien 1992:126 (pdf, 1199 kB)

Departementsserien 1992:124

1993-01-01

Departementsserien 1992:124 (pdf, 4613 kB)

Departementsserien 1992:111

1993-01-01

Departementsserien 1992:111 (pdf, 2807 kB)

Departementsserien 1992:88

1993-01-01

Departementsserien 1992:88 (pdf, 3754 kB)

Departementsserien 1992:83

1993-01-01

Departementsserien 1992:83 (pdf, 3063 kB)

Departementsserien 1992:46

1993-01-01

Departementsserien 1992:46 (pdf, 3734 kB)

Departementsserien 1992:26

77 9 SAMMANF ATf ANDE KOMMENTARER Denna studie visar, enligt författarens uppfattning, att socialförsäkringssystemet i vissa avseendenbefinner sig i en identitetskris. Vad vill vi med systemet Hur starka skall de individuella sambandenmellan inkomst och förmån vara Hur öppet skall systemettillåtas vara och vilka skall

1993-01-01

Departementsserien 1992:26 (pdf, 170 kB)

Departementsserien 1992:25

1993-01-01

Departementsserien 1992:25 (pdf, 4482 kB)

Departementsserien 1992:15

1993-01-01

Departementsserien 1992:15 (pdf, 5708 kB)

Departementsserien 1992:12

1993-01-01

Departementsserien 1992:12 (pdf, 3847 kB)

Departementsserien 1992:6

1993-01-01

Departementsserien 1992:6 (pdf, 6263 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1992:7

Valet av ledamöter och suppleanter till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift ägde rum i Domprosteriets kontrakt den 13 december 1991. AA överklagade valet och yrkade rättelse under anförande av i huvudsak följande. Vid valet av de sex ordinarie ledamöterna till stiftsfullmäktige förekom beträffande en av kandidaterna, kyrkoherden

1992-05-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:17

Skrivelse från AA, Lidingö, med begäran om nämndens tolkning av grundlag m.m. i viss valfråga. Med anledning av skrivelsen erinrade valprövningsnämnden om att nämndens uppgift bl.a. är att pröva överklaganden enligt 15 kap. 4 vallagen av beslut varigenom Riksskatteverket eller länsstyrelse har fastställt utgången av val.

1992-05-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:16

Partibeteckningen Arbetarlistan var sedan den 18 mars 1991 registrerad för val till riksdagen. Registreringen gällde därmed vid val till samtliga landsting och kommunfullmäktige i landet. Som ombud för partiet hade anmälts AA, Övre Bronsvägen 28, 372 36 Ronneby. Partiets lokalavdelning i Piteå ansökte den 10 mars 1992 hos

1992-05-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:15

Länsstyrelsen i Uppsala län utsåg den 28 januari 1992 AA till suppleant för ledamöter av kyrkofullmäktige i Danmarks församling. AA överklagade beslutet och anförde att han i egenskap av kyrkoherde i församlingen inte var valbar. Länsstyrelsen tillstyrkte bifall till överklagandet. Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 2

1992-05-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:14

Länsstyrelsen i Älvsborgs län fastställde den 15 november 1991 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Borås kyrkliga samfällighet. AA, BB och CC överklagade valet och anförde att DD, som utsetts till ledamot i kyrkofullmäktige, på valdagen var kyrkoherde i Caroli församling, som ingår i samfälligheten, och därmed inte valbar

1992-02-12

Valprövningsnämndens beslut 1992:13

Val till stiftsfullmäktige i Sundhede kontrakt ägde rum den 9 december 1991. AA överklagade beslutet varigenom ledamöter och suppleanter utsetts. Hon anförde sammanfattningsvis följande. Det hade inte funnits någon skriftlig dagordning för valet, inte heller fanns annan skriftlig information. Valförrättaren utsågs att även

1992-02-12

Valprövningsnämndens beslut 1992:9

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 8 november 1991 utgången av valet av direktvalt kyrkoråd i S:t Anna församling den 20 oktober 1991. Vid sammanräkningen underkände länsstyrelsen 44 av sammanlagt 94 valsedlar på den grunden att valsedlarna upptagit mer än en partibeteckning. Av dessa var 43 tryckta valsedlar

1992-02-12

Valprövningsnämndens beslut 1992:12

Genom beslut den 7 oktober 1991 förordnade länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län med stöd av 4 kap. 1 församlingslagen och 4 a lagen om kyrkofullmäktigval m.m. om fördelningen av antalet församlingsdelegerade på olika församlingar i Näsinge pastorat. Näsinge församlings kyrkoråd, genom dess ordförande AA, överklagade

1992-02-05

Valprövningsnämndens beslut 1992:11

Kiruna kyrkliga samfällighet består av tre församlingar, Jukkasjärvi, Vittangi och Karesuando, som var och en utgör en valkrets. I samfällighetens fullmäktige skall finnas 30 mandat. Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde den 15 november 1991 utgången av valet till kyrkofullmäktige i Kiruna kyrkliga samfällighet. AA

1992-02-05

Paginering