Dokument & lagar (670 träffar)

Finansutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 15 / 16 : 13 DATUM 2016-11-17 TID 13.15–15.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om Finsams fortsatta utveckling – nästa steg. Program framgår av bilaga

2016-11-17

Trafikutskottets protokoll 2015/16:43

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015 /1 6 : 4 3 DATUM 2016-09-06 TID Kl. 11.00 – 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen

2016-09-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:58

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015 /1 6 : 58 DATUM 2016-08-30 TID 9.30–11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Extern utredning av Riksrevisionen Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare, informerade utskottet om den pågående utredningen

2016-08-30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 5 /1 6 : 3 1 DATUM 2016-08-30 TID 11.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande,

2016-08-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:42

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 5 /1 6 : 42 DATUM 2016-08-24 TID 11.00 – 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Säkerhetsgenomgång inför långresa Bitr. säkerhetschef Anna-Karin Johansson lämnade information. § 2 Riksrevisionens

2016-08-24

Kulturutskottets protokoll 2015/16:32

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 15 / 1 6 : 32 DATUM Onsdagen den 24 augusti 2016 TID Kl. 12.00–12.05 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Protokoll för kännedom Protokoll 2015/16:31 av den 16 juni 2016 lades till handlingarna. § 2 Kommissionens förslag

2016-08-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:57

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015 /1 6 : 57 DATUM 2016-08-05 TID 11.00–11.20 11.30–14.00 14.30–15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ledamot Ordföranden hälsade ledamot Tina Acketoft (L) välkommen som ny ledamot i utskottet. § 2 Avsägelser

2016-08-05

Näringsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16: 30 DATUM 2016–07–02 TID 09.30–10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet medgav att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet samt tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets

2016-07-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 5 /1 6 : 41 DATUM 2016-06-22 TID 08.30 – 09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Jordbruks- och fiskeråd 27-28 juni 2016 Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information inför

2016-06-22

Justitieutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16 : 38 DATUM 2016-06-21 TID 11.15-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Överläggning om rättshjälpsdirektivet Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslaget

2016-06-21

Finansutskottets protokoll 2015/16:51

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16 : 5 1 Datum 2016-06-21 Tid 08.00-08.20 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Överläggning rörande förhandlingen om EU:s årsbudget 2017 Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om regeringens utgångspunkter inför EU:s årsbudgetprocess för

2016-06-21

Utbildningsutskottets protokoll 2015/16:42

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 5 /1 6 :42 DATUM 2016-06-16 TID 10:00–10:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:41. Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. Fjärrundervisning

2016-06-16

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:42

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 15 /1 6 : 42 DATUM 2016–06–16 TID 09:30–11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Inför utrikesrådet (FAC) Information inför utrikesrådet (FAC) lämnades av kabinettssekretaren Annika Söder, kanslirådet Anna Lyberg, departementsråden

2016-06-16

Trafikutskottets protokoll 2015/16:42

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015 /1 6 : 4 2 DATUM 2016-06-16 TID Kl. 10.00 – 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Näringsdepartementet Departementssekreterarna Helena Hånell McKelvey och Sofia Kropp och ämneskunnige Katarina Holmqvist informerade

2016-06-16

Socialutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16: 38 DATUM 2016-06-16 TID 09.30–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Inf ormation från Statens institutionsstyrelse, SiS Generaldirektör Kent Ehliasson med medarbetare informerade angående avskiljning av barn på särskilda

2016-06-16

Skatteutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET Utdrag ur PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16 : 38 DATUM 2016-06-16 TID 8.45–8.50 9.00–12.00 § 1 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem (SkU22) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:127 och motion. Ärendet bordlades. Denna paragraf

2016-06-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 5 / 1 6 : 39 DATUM 2016-06-16 TID 10.00–12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:38. § 2 Information av Migrationsverket Generaldirektör

2016-06-16

Näringsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 9 DATUM 2016–06–16 TID 09.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet och skatteutskottet höll en offentlig utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset

2016-06-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 5 /1 6 : 40 DATUM 2016-06-16 TID 08.00 – 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Vägen efter Paris Utskottet överlade med statsrådet Isabella

2016-06-16

Kulturutskottets protokoll 2015/16:31

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 15 / 1 6 : 31 DATUM Torsdagen den 16 juni 2016 TID Kl. 9.30–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:30 av den 9 juni 2016. § 2 Bemyndigande i EU-ärenden Utskottet

2016-06-16