Dokument & lagar (625 träffar)

Finansutskottets protokoll 2009/10:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2009-12-03 TID 11:00-12:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om aktuella EU-frågor Statsråd Mats Odell, departementsråd Sonja Daltung, departementssekreterare Raana Faroogi Lind, kansliråd Jianying Liu-Wijkander, Ämnesråd Eva-Lena

2010-12-03

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:8

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-26 TID 11.00–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet samt gratulerade statsrådet Cecilia Malmström till utnämningen som kommissionär. § 2 Föredragning Statsrådet Cecilia

2010-11-26

Finansutskottets protokoll 2009/10:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-13 TID 12:45-13:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. § 2 Anmälningar Personal Kanslichefen presenterade Peter Andersson och Ann-Charlott Tunved, som är

2010-10-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-09-30 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Närvarande vid sammanträdet Beslutades att Yasmin Khan, praktikant från Södertörns högskola, fick närvara vid sammanträdet. § 2 Överläggning

2010-09-30

Justitieutskottets protokoll 2009/10:39

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM Torsdagen den 30 september 2010 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående: Förslag till förhandlingsdirektiv

2010-09-30

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:35

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-09-28 TID 11:00–12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Joakim Stymne, Tomas Danestad och Åsa Hjelt från UD, Eva Haghanipour, Line Vikström och Susanne Olsson från Finansdepartementet, Barbro Wickman-Parak,

2010-09-28

Finansutskottets protokoll 2009/10:47

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:47 DATUM 2010-09-28 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning inför Världsbankens och IMF:s höstmöten (gemensamt med utrikesutskottet). Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak, statssekreterare Joakim Stymne och enhetschef för

2010-09-28

Näringsutskottets protokoll 2009/10:42

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:42 DATUM 2010-09-10 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning av förslag rörande översättningsarrangemang för Europeiska unionens patent Behandlades fråga om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag

2010-09-10

Skatteutskottets protokoll 2009/10:28

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-09-07 TID 11.00–11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Föredrogs för subsidiaritetsprövning Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

2010-09-07

Finansutskottets protokoll 2009/10:46

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:46 DATUM 2010-08-24 TID 11:00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. § 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att: - Finansministern, riksbankschefen och någon företrädare

2010-08-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-08-10 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning, KOM(2010) 378 Det anmäldes att förfarande har inletts om subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets

2010-08-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:37

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM 2010-08-09 TID 13.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets

2010-08-09

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:34

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-06-23 TID 08:32–08:52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning av KOM(2010) 302 Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövning av KOM(2010) 302 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2010-06-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:36

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM 2010-06-22 TID 07.30-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Jordbruksdepartementet Jordbruksminister Eskil Erlandsson med medarbetare informerade om det avgående spanska och det kommande belgiska

2010-06-22

Justitieutskottets protokoll 2009/10:38

­ JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM Tisdagen den 22 juni 2010 TID 08.00-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående: Avtal mellan EU och USA om

2010-06-22

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:33

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-06-17 TID 09:00–09:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Föredragning Anthony Lake, chef för FN:s barnfond UNICEF tillsammans med Marie-Louise Wändel, Senior Adviser och Véronique Lönnerblad, generalsekreterare svenska

2010-06-17

Finansutskottets protokoll 2009/10:45

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:45 DATUM 2010-06-17 TID 09:00-09:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU-budgeten Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2011.

2010-06-17

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-06-15 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 § Information Jan Landahl och Inger Rydén Bergendahl, Riksrevisionen, informerade om granskningen Klassificering av kurser vid universitet och högskolor –

2010-06-15

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:32

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-06-15 TID 10:00–12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 och 2 § 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutade att kansliråd Mathias Otterstedt och ambassadsekreterare Anna Valve från UD och ledamöter, suppleanter och

2010-06-15

Trafikutskottets protokoll 2009/10:41

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:41 DATUM 2010-06-15 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 24 juni 2010 för

2010-06-15