Dokument & lagar (7 773 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-14 TID 9.00–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Val av ordförande Utskottet beslutade att välja Beatrice Ask (M) som ordförande fr.o.m. den 14 september 2017 t.o.m. den 31 december 2017 under Andreas

2017-09-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-21 TID 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:1. § 2 Inbjudan OECD Global Parliamentary Network den 11-12 oktober 2017 i Paris Utskottet

2017-09-21

Kulturutskottets protokoll 2017/18:1

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM Torsdagen den 21 september 2017 TID Kl. 10.30–11.40 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att seniorrådgivaren Ann-Louise Månsson, utskottsavdelningen, får närvara vid utskottets sammanträden under

2017-09-21

Skatteutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-09-14 TID 10.00–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Momodou Jallow (V) välkommen som ny ledamot i utskottet. § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:39. § 2 Kanslimeddelanden Inkomna

2017-09-14

Näringsutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017–09–14 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Biogas i naturgasnätet (NU7) Utskottet behandlade proposition 2016/17:202 om biogas i naturgasnätet. Ärendet bordlades. § 2 Granskning av kommissionens

2017-09-14

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017–09-21 TID 09:30–10:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kanslimeddelanden Utskottet informerades om att: – föredragande Ingrid Svensson och handläggare Ludwig Höghammar Mitkas påbörjat sina anställningar vid kansliet. –

2017-09-21

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:01 DATUM 2017-09-14 TID 10:00–10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. Rätt att fullfölja introduktionsprogram

2017-09-14

Socialutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-19 TID 10.30–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Ann-Marie Begler med medarbetare informerade i frågan om LSS. Deltagare se bilaga 2. § 2 Justering av

2017-09-19

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 2017-05-15 TID 10.00–10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Återrapport från informella försvarsministermötet av Försvarsdepartementet Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, ämnessakkunnige Erik Berglund och departementssekreterare

2017-05-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-09-26 TID 11.00–11.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. § 2 Budgetpropositionen 2018 m.m. Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet,

2017-09-26

Näringsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017–10–17 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. § 2 Biogas i naturgasnätet (NU7) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:202

2017-10-17

Näringsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017–10–10 TID 11.00–11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. § 2 Ändringar i konkurrenslagen (NU5) Utskottet behandlade proposition 2017/18:15 om

2017-10-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.00–9.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Besök av justitieombudsmännen Utskottet beslutade att bjuda in justitieombudsmännen till ett öppet sammanträde torsdagen den 7 december 2017 för presentation

2017-10-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.00–11.57 12.31–12.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. § 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet

2017-10-10

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-17 TID 11:00–11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jonas Brynhildsen, tillträdande utskottshandläggare, fick närvara vid dagens sammanträde samt sammanträdet torsdagen den 26 oktober

2017-10-17

Skatteutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Cecilia Widegren (M) särskilt välkommen till dagens sammanträde. § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. § 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen

2017-10-17

Kulturutskottets protokoll 2017/18:2

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM Torsdagen den 26 september 2017 TID Kl. 11.00–12.05 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2017/18:1 av den 24 september 2017. § 2 Information om EU-frågor Kulturråd Mikael Schultz, svenska

2017-09-26

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-19 TID 10:00–10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jonas Brynhildsen, tillträdande utskottshandläggare, fick närvara vid sammanträdet. EU-överläggning enligt RO 7 kap. 12 § om regeringens

2017-10-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-19 TID 10.30–11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. § 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren

2017-10-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-12 TID 10.00 – 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Riksdagsstipendiat Ordförande hälsade riksdagsstipendiat Ida Åberg välkommen som praktikant i miljö- och jordbruksutskottet t.o.m. januari 2018.

2017-10-12