Dokument & lagar (563 träffar)

Finansutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-02-17 TID 10:30-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Anmälningar - En förfrågan från SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier) till utskottet om intresse för att medarrangera ett seminarium

2011-12-17

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-20 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 § Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden Henrik Paulander

2011-09-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:45

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:45 DATUM 2011–09-15 TID 08.00- 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Jordbruksråd 19-20 september 2011 Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 19-20

2011-09-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44 DATUM 2011-09-15 TID 09.34–10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ny kanslichef Ordföranden hälsade Kristina Svartz välkommen till utskottet som kanslichef. § 2 Ny föredragande Ordföranden hälsade

2011-09-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-09-14 TID 16.00–17.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-frågor på migrationsområdet Statsrådet Tobias Billström m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om – det gemensamma

2011-09-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-09-14 TID 16.00–17.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-frågor på migrationsområdet Statsrådet Tobias Billström m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om – det gemensamma

2011-09-14

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011–09–13 TID 15:00–16:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Inför IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington Finansminister Anders Borg tillsammans med Gabriel Samuelsson, Lars Östling, Erik Eldhagen,

2011-09-13

Justitieutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2011-09-13 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 22-23 september 2011 Statssekreterare Magnus G Graner, ambassadören Lars Werkström,

2011-09-13

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-09-15 TID 09.00–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att: - Pressmeddelande 12865/11 från Europeiska unionens råd om frågor som diskuterades vid 3106:e

2011-09-13

Finansutskottets protokoll 2010/11:50

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:50 DATUM 2011-08-31 TID 10:00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 Deltagare Professorerna Charles

2011-08-31

Finansutskottets protokoll 2010/11:49

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:49 DATUM 2011-08-30 TID 15:00-15:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Överlämning av rapport - Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 (2010/11:RFR5) Professorerna

2011-08-30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:43

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:43 DATUM Måndagen den 29 augusti 2011 TID 14.00–14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Subsidiaritetsprövning av förslag till Europarlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om

2011-08-29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:44

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44 DATUM 2011–08-23 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ledamot och tjänsteman välkomnades Ordförande välkomnade Staffan Danielsson (C), som suppleant i miljö- och jordburksutskottet, och Pia

2011-08-23

Justitieutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-08-23 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-förslag om misstänkts rätt att tala med en advokat m.m. (justering) Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets

2011-08-23

Finansutskottets protokoll 2010/11:48

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:48 DATUM 2011-08-16 TID 11.00-12.05, 12.20-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om den senaste ekonomiska utvecklingen Deltagare: - Finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman, statssekreterare

2011-08-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-06-30 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. § 2 Återförvisat utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen

2011-06-30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:43

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:43 DATUM 2011–06–22 TID 07.45-07.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-förslag om partnerskapsavtal om fiske med Gabon Utskottet behandlade för överläggning enligt RO 10:4. Kommissionens bemyndigande

2011-06-22

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-06-22 TID 08.00–08.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:28 och 29. § 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att en deltagarlista

2011-06-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM Onsdagen den 22 juni 2011 TID 08.45–08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. § 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under

2011-06-22

Justitieutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-21 TID 08.00-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-förslag om Frontex Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag till förordning om

2011-06-21