Dokument & lagar (4 111 träffar)

Statens offentliga utredningar 2018:21

Flexibel rehabilitering Betänkande av Flexjobbutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:21 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2018-03-14

Statens offentliga utredningar 2018:21 (pdf, 892 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:18

sou 2018 18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige Betänkande av Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund Stockholm 2018 SOU 2018:18 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2018-03-14

Statens offentliga utredningar 2018:18 (pdf, 3179 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:17

sou 2018 17 Med undervisningsskicklighet i centrum ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling Slutbetänkande av Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner Stockholm 2018 SOU 2018:17 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2018-03-12

Statens offentliga utredningar 2018:17 (pdf, 5279 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:16

sou 2018 16 d2 Vägen till självkörande fordon introduktion Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om självkörande fordon på väg Stockholm 2018 SOU 2018:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2018:16 (pdf, 8744 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:16

sou 2018 16 Vägen till självkörande fordon introduktion Del 1 Slutbetänkande av Utredningen om självkörande fordon på väg Stockholm 2018 SOU 2018:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-07

Statens offentliga utredningar 2018:16 (pdf, 5402 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:19

Forska tillsammans samverkan för lärande och förbättring Betänkande av Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan Stockholm 2018 SOU 2018:19 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-06

Statens offentliga utredningar 2018:19 (pdf, 1696 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:10

sou 2018 10 d2 Myndighetsgemensam indelning författningsändringar till följd av ny landstingsbeteckning Volym 2 Slutbetänkande av Indelningskommittén Stockholm 2018 SOU 2018:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2018:10 (pdf, 3186 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:10

sou 2018 10 Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå Volym 1 Slutbetänkande av Indelningskommittén Stockholm 2018 SOU 2018:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-02

Statens offentliga utredningar 2018:10 (pdf, 1552 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:9

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka Delbetänkande av Utredningen om tryggare och effektivare studier Stockholm 2018 SOU 2018:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-01

Statens offentliga utredningar 2018:9 (pdf, 1707 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:15

sou 2018 15 Mindre aktörer i energilandskapet genomgång av nuläget Delbetänkande av Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring Stockholm 2018 SOU 2018:15 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:15 (pdf, 2017 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:14

sou 2018 14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen en utvärdering Betänkande av Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen Stockholm 2018 SOU 2018:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:14 (pdf, 2361 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:13

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift Slutbetänkande av Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital Stockholm 2018 SOU 2018:13 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:13 (pdf, 5479 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:12

Samverkan för ungas etablering Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag Bilaga till Uppdrag: Samverkan 2018 av Delegationen för unga och nyanlända till arbete Stockholm 2018 SOU 2018:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik,

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:12 (pdf, 1070 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:11

sou 2018 11 Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar Slutbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2018 SOU 2018:11 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-02-28

Statens offentliga utredningar 2018:11 (pdf, 7312 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:8 Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Uppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete Stockholm 2018 SOU 2018:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-02-20

Statens offentliga utredningar 2018:8 Delbetänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (pdf, 3202 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:7

FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Betänkande av Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Stockholm 2018 SOU 2018:7 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress:

2018-02-20

Statens offentliga utredningar 2018:7 (pdf, 2182 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:6 Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång Stockholm 2018 SOU 2018:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-02-15

Statens offentliga utredningar 2018:6 Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (pdf, 750 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:5

sou 2018 5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VISSA PROCESSUELLA FRÅGOR PÅ SOCIALFÖRSÄKRINGSOMRÅDET SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Betänkande av Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Stockholm

2018-02-05

Statens offentliga utredningar 2018:5 (pdf, 5680 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:4

sou 2018 4 Framtidens biobanker Slutbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker Stockholm 2018 SOU 2018:4 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress:

2018-01-29

Statens offentliga utredningar 2018:4 (pdf, 2643 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:2

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner Delbetänkande av Blåljusutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:2 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-01-18

Statens offentliga utredningar 2018:2 (pdf, 993 kB)