Dokument & lagar (34 446 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:183

Riksdagsskrivelse 2017/18:183 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU14 Åsnens nationalpark får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:183 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:183 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:182

Riksdagsskrivelse 2017/18:182 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:182 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:182 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:181

Riksdagsskrivelse 2017/18:181 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU10 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:181 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:181 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:179

Riksdagsskrivelse 2017/18:179 Regeringen Försvarsdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:179 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:179 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:178

Riksdagsskrivelse 2017/18:178 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban Ahlin

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:178 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:178 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:180

Riksdagsskrivelse 2017/18:180 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:180 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:180 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:177

Riksdagsskrivelse 2017/18:177 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU8 Arbetsmiljö och arbetstid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:177 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:177 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:176

Riksdagsskrivelse 2017/18:176 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU18 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 5 under punkt 6 dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:176 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:176 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:175

Riksdagsskrivelse 2017/18:175 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU18 Unga lagöverträdare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:175 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:175 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:173

Riksdagsskrivelse 2017/18:173 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU12 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:173 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:173 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:174

Riksdagsskrivelse 2017/18:174 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU10 Biologisk mångfald får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:174 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:174 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:171

Riksdagsskrivelse 2017/18:171 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU11 Vattenvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:171 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:171 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:172

Riksdagsskrivelse 2017/18:172 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU7 Integration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:172 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:172 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:170

Riksdagsskrivelse 2017/18:170 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU33 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:170 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:170 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:169

Riksdagsskrivelse 2017/18:169 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU26 Kommunala frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:169 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:169 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:168

Riksdagsskrivelse 2017/18:168 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU34 Offentlig upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:168 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:168 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:166

Riksdagsskrivelse 2017/18:166 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 mars 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:166 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:166 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:167

Riksdagsskrivelse 2017/18:167 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit arbetsmarknadsutskottets förslag till riksdagsbeslut

2018-03-01

Riksdagsskrivelse 2017/18:167 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:167 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:163

Riksdagsskrivelse 2017/18:163 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU9 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-28

Riksdagsskrivelse 2017/18:163 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:163 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:164

Riksdagsskrivelse 2017/18:164 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU17 Vissa förslag om personlig assistans får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-28

Riksdagsskrivelse 2017/18:164 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:164 (pdf, 52 kB)