Dokument & lagar (763 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 40:2018

Länsstyrelsen Västerbotten beslutade den 7 september 2018 att godkänna Kristdemokraternas återtagande av kandidatanmälan för AA. Bakgrund Kristdemokraterna anmälde alla sina kandidater avseende valet till kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun hos länsstyrelsen. Därefter har en person som Kristdemokraterna anmält som behörig

2018-09-21

Valprövningsnämndens beslut 380:2018

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 31 augusti 2018 att godkänna Centerpartiets återtagande av kandidatanmälan för AA. Bakgrund AA var medlem i Centerpartiet och med hans samtycke anmäldes han av partiet som kandidat till riksdagsvalet. Sedan Centerpartiet hos länsstyrelsen den 24 augusti 2018 begärt att få återta

2018-09-21

Valprövningsnämndens beslut 38:2018

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 30 augusti 2018 att godkänna Centerpartiets återtagande av kandidatanmälan för AA. Bakgrund AA var medlem i Centerpartiet och med hans samtycke anmäldes han av partiet som kandidat till riksdagsvalet. Sedan Centerpartiet hos länsstyrelsen den 24 augusti 2018 begärt att

2018-09-21

Valprövningsnämndens beslut 2018:36

Det överklagade beslutet Valmyndigheten beslutade den 10 augusti 2018 att avslå en anmälan från AA om deltagande under partibeteckningen Bjornpartiet i 2018 års val till riksdagen och därmed även i valen till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt i 2019 års val till Europaparlamentet. I beslutet anförde

2018-09-05

Valprövningsnämndens beslut 2016:6

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att utse Lars Lindblad som ny ersättare för Sverigedemokraterna i Sävsjö kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Jönköpings län har i yttrande den 17 juni 2016 anfört i huvudsak följande. Vid valet till

2018-08-29

Valprövningsnämndens beslut 2018:35

Valnämnden i Skurup beslutade den 4 maj 2018 att, utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, även ansvara för att distribuera namnvalsedlar för de partier som innevarande mandatperiod finns representerade i kommunfullmäktige, landstinget Region Skåne eller riksdag till val- och röstningslokaler. Redogörelse

2018-08-22

Valprövningsnämndens beslut 2018:22

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade den 28 mars 2018 att utse AA till ny ersättare för Folkpartiet Liberalerna i kommunfullmäktige i Arjeplogs kommun. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen i Norrbottens län den 22 april 2018 överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett

2018-06-13

Valprövningsnämndens beslut 2018:5,9,10,14,17,18,20

Valmyndigheten beslutade den 6 mars 2018 att registrera partibeteckningen Framtid S för val till kommunfullmäktige i Pajala kommun. Redogörelse för överklagandena AA dnr 5-2018BB dnr 9-2018Socialdemokraterna i Pajala kommun genom CC, dnr 10-2018DD dnr 14-2018EE, FF, GG, HH och II dnr 17-2018JJ dnr 18-2018 samt KK, förste

2018-04-18

Valprövningsnämndens beslut 2018:19

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 9 mars 2018 att utse AA till ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Emmaboda kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att hon vill avsäga sig uppdraget som ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Emmaboda. Länsstyrelsens

2018-04-18

Valprövningsnämndens beslut 2018:13

Valmyndigheten beslutade den 15 mars 2018 att avslå en anmälan om deltagande i 2018 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Medborgarpartiet. Redogörelse för överklagandet Medborgarpartiet har i en skrivelse som kom in till Valmyndigheten den 24 mars 2018 överklagat Valmyndighetens beslut. Valmyndighetens

2018-04-18

Valprövningsnämndens beslut 2018:4

Valmyndigheten beslutade den 23 februari 2018 att registrera partibeteckningen Alternativ för Sverige som återges nedan, för val till riksdagen, och därmed också för val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet, samt för val till Europaparlamentet. Bild Alternativ för Sverige Redogörelse för överklagandet

2018-04-18

Valprövningsnämndens beslut 2016:1

Valmyndigheten beslutade den 30 november 2015 att registrera partibeteckningen Liberalerna för val till riksdagen. Samtidigt beslutades att avregistrera partibeteckningen Folkpartiet liberalerna för samma val. Redogörelse för överklagandet Klassiskt liberala partiet har överklagat Valmyndighetens beslut. Klassiskt liberala

2018-02-10

Valprövningsnämndens beslut 2017:29

Valmyndigheten beslutade den 12 oktober 2017 att avslå en anmälan från Demokraterna i Göteborg om registrering av partibeteckningen Demokraterna i visst utförande, se nedan, för val till riksdagen, och därmed också för val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet, samt för val till Europaparlamentet. Den del

2018-01-24

Valprövningsnämndens beslut 2017:30

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade den 31 oktober 2017 att ingen ny ersättare kunde utses efter AA från Sverigedemokraterna som avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Härnösands kommun. Redogörelse för överklagandet BB har överklagat beslutet och anfört att CC ska utses till ersättare eftersom

2018-01-24

Valprövningsnämndens beslut 2017:32

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutade den 22 november 2017 att avvisa en begäran om utläggning av partivalsedlar för partiet Opinion. Länsstyrelsen fann att Opinions begäran kommit in till länsstyrelsen efter det datum som Valmyndigheten beslutat. Redogörelse för överklagandet Opinion har överklagat beslutet och

2018-01-24

Valprövningsnämndens beslut 2017:31

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 1 november 2017 att utse AA som ny ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Jönköpings kommun. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse med rubriken överklagande anfört att han inte önskar vara ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.

2018-01-24

Valprövningsnämndens beslut 2010:58

A A, Dorotea, har i en skrivelse till Valprövningsnämnden som kom in den 15 oktober 2010 och som kan uppfattas som ett överklagande påtalat fem brister som förelåg i samband med valet 2010. Bristerna innebar bl.a följande. De stora partierna fick för mycket uppmärksamhet på de mindre partiernas bekostnad. Förtidsröstningen

2018-01-01

Valprövningsnämndens beslut 2005:11

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 29 november 2005 om ändring i valdistriktsindelningen i Östersunds kommun innebärande bl.a. att valdistrikten Frösö 8 och Marieby skall sammanföras och i fortsättningen benämnas Marieby och Böle. Länsstyrelsen anförde vidare i huvudsak följande. Samtliga distrikt som berördes

2018-01-01

Valprövningsnämndens beslut 2002:12,13,14,15

I princip samma utredning och beslut som i VPN 2002:6 se detta ärende.

2018-01-01

Valprövningsnämndens beslut 2017:24

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade den 22 september 2017 att utse AA som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Norbergs kommun efter det att en tidigare ledamot befriats från sitt uppdrag. Den 29 september 2017 befriade ordföranden i kommunfullmäktige i Norbergs kommun AA från uppdraget med hänvisning

2017-11-29