Dokument & lagar (18 träffar)

ekdep 1918:2

inlåtande av Första kammarens ekonomideputerade Nr 21 Nr 2. Ankom till riksdagen kansli den 10 mars 1918 kl. 5 e. m. Deputerades för vården om första kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande med anledning av väckt motion angående ändrad numrering av de i plenisalen anordnade platser för kammarens ledamöter. Jämlikt

1918-03-10

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

protutdr 1913

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1913. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 17 januari 1913. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1913. Nr 1. S. D. Företogs val av

1913-01-01

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01

protutdr 1910

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1910. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 18 januari 1910. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 18 januari 1910. Nr 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1910-01-01

protutdr 1909

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1909. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Prot.TJtdrag den 18 Januari 1909. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1909. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1909-01-01

protutdr 1908

mwAM®TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL TD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1908. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kanirarne. Prof.Utdrag den 17 Januari 1908. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 17 januari 1908. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöf verläggningarna

1908-01-01

ekdep 1906:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-kommitierades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 29 mars 1906, kl. 12 midd. Rommitterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1 i anledning af herr Torsten Petres erbjudande att till kammaren öfverlämna en bronsbyst af förre ledamoten af borgarståndet

1906-03-24

ekdep 1905:2 Första kammaren

Första Kammarens Ekonomideputerades Utlåtande N:o 2. 1 N:0 2. Anlc. till Kiksd. kansli den 10 maj 1905 kl. 4,30 e. m. Deputerades för vården om Första Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande No 2 med anledning af väckt motion angående ändring af vissa åt kammaren upplåtna lokaler i nya riksdagshuset. Uti en inom

1905-05-10

ekdep 1905:1 Första kammaren

Första Kammarens Ekonomideputerades Utlåtande N:0 1. 1 7:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 21 februari 1905, kl. 2 e. m. Deputerades för vården om Första Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1 med anledning eif väckt motion angående ändrad numrering af de i plenisalen anordnade platser för kammarens ledamöter

1905-02-21

ekdep 1905:2 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-kommitterades Utlåtande N:o 2. 1 N:o 2. Ank. till Riksd. kansli den 11 februari 1905, kl. 7 e. m. Kommitterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 2, med anledning af väckt motion om ändrad numrering af ledamöternas platser i plenisalen. Jämlikt protokollsutdrag

1905-02-11

ekdep 1905:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-kornmitterades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli deri 8 februari 1905, kl. 4 e. m. Kommitterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1, i anledning af väckt motion om åtgärder för beredande af ökadt utrymme åt kammarens kansli. Till förberedande

1905-02-07

ekdep 1902:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-Jiomiterades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 15 maj 1902, kl. 11 f. m. Koiniterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1 med anledning af väckt motion om medgifvande af kopiering af framlidne grefve Arvid F:son Posses i kammarens plenisal

1902-05-15

ekdep 1900:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Ekonomi-komiterades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 28 april 1900, kl. 3 e. va. Komiterades för vården om Andra Kammarens ekonomiska angelägenheter utlåtande n:o 1, med anledning af väckt motion om medgifvande af kopiering af framlidne erkebiskopen Sundbergs i kammarens plenisal

1900-04-26