Dokument & lagar (17 387 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:135

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:135 Tisdagen den 19 juni Kl. 09.0016.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 maj justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Framställning 2017/18:RS8 till konstitutionsutskottet

2018-06-19

Riksdagens protokoll 2017/18:135 (pdf, 979 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:134

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:134 Måndagen den 18 juni Kl. 10.0019.18 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner Anf. 1  ANDREAS NORLÉN MHerr talman Riksdagen ska nu för första gången förrätta val av ledamöter

2018-06-18

Riksdagens protokoll 2017/18:134 (pdf, 1215 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:133

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:133 Fredagen den 15 juni Kl. 09.0012.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 maj justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Hannah Bergstedt S återtagit sin plats i riksdagen

2018-06-15

Riksdagens protokoll 2017/18:133 (pdf, 580 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:132

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:132 Torsdagen den 14 juni Kl. 09.0016.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 maj justerades. 2  Anmälan om uteblivna svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:581 Till

2018-06-14

Riksdagens protokoll 2017/18:132 (pdf, 1150 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:131

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:131 Onsdagen den 13 juni Kl. 09.0019.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman När jag presenterade min första regeringsförklaring hade jag ärvt ett budgetunderskott på ca 60 miljarder kronor. Det

2018-06-13

Riksdagens protokoll 2017/18:131 (pdf, 1260 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:130

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:130 Tisdagen den 12 juni Kl. 09.0014.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 maj justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning

2018-06-12

Riksdagens protokoll 2017/18:130 (pdf, 793 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:129

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:129 Måndagen den 11 juni Kl. 10.0014.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 maj justerades. 2  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 14 juni

2018-06-11

Riksdagens protokoll 2017/18:129 (pdf, 657 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:128

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:128 Fredagen den 8 juni Kl. 09.0014.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. 2  Avsägelse Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Jonas Gunnarsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

2018-06-08

Riksdagens protokoll 2017/18:128 (pdf, 784 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:127

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:127 Torsdagen den 7 juni Kl. 12.0015.09 16.0016.21 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 16 och 17 maj justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Emma Wallrup V avsagt sig uppdraget som ledamot av

2018-06-07

Riksdagens protokoll 2017/18:127 (pdf, 841 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:126

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:126 Tisdagen den 5 juni Kl. 13.0016.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 maj justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:549 Till riksdagen

2018-06-05

Riksdagens protokoll 2017/18:126 (pdf, 526 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:125

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:125 Måndagen den 4 juni Kl. 10.0018.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 maj justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 7 juni kl. 14.00.

2018-06-04

Riksdagens protokoll 2017/18:125 (pdf, 1194 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:124

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:124 Fredagen den 1 juni Kl. 09.0010.42 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Emanuel Öz S återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 juni, varigenom uppdraget som ersättare

2018-06-01

Riksdagens protokoll 2017/18:124 (pdf, 529 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:123

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:123 Torsdagen den 31 maj Kl. 12.0016.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om faktapromemorior Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM92

2018-05-31

Riksdagens protokoll 2017/18:123 (pdf, 687 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:122

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:44 för torsdagen den 17 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet. 2  Anmälan om faktapromemoria Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska

2018-05-30

Riksdagens protokoll 2017/18:122 (pdf, 1159 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:121

1  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 31 maj kl. 14.00. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument COM2018 234 och COM2018 307 till finansutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande

2018-05-29

Riksdagens protokoll 2017/18:121 (pdf, 848 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:120

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:28 för torsdagen den 17 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från justitieutskottet. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:531

2018-05-28

Riksdagens protokoll 2017/18:120 (pdf, 551 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:119

1  Justering av protokoll Protokollet för den 4 maj justerades. 2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Sultan Kayhan S skulle tjänstgöra som ersättare för Arhe Hamednaca S under tiden för hans ledighet den 1 juni24 september. 3  Anmälan om ersättare för statsråd Andre vice talmannen anmälde att Mattias

2018-05-25

Riksdagens protokoll 2017/18:119 (pdf, 671 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:118

1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 maj justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Petra Ekerum S avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och att Anna Wallentheim S avsagt sig uppdraget som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd. Kammaren biföll dessa avsägelser.

2018-05-24

Riksdagens protokoll 2017/18:118 (pdf, 1026 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:117

1  Justering av protokoll Protokollet för den 2 maj justerades. 2  Anmälan om faktapromemoria Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM88 Förordning om tillgång till ebevisning inom EU och Direktiv om utseende

2018-05-23

Riksdagens protokoll 2017/18:117 (pdf, 1159 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:116

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Leif Hård S utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 18 maj 2018 sedan Jacob Sandgren S avsagt

2018-05-22

Riksdagens protokoll 2017/18:116 (pdf, 632 kB)