Dokument & lagar (3 406 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2018-03-17

Kommittéberättelse S 2018:02 kommittén, se dir. 2018:16

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa S 2018:02 Beteckning S 2018:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

2018-03-08

Kommittéberättelse U 2018:02 utredningen, se dir. 2018:15

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet U 2018:02 Beteckning U 2018:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:15 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-03-08

Kommittéberättelse U 2018:01 utredningen, se dir. 2018:17

Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning U 2018:01 Beteckning U 2018:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:17 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-03-08

Kommittéberättelse N 2018:C uppdraget, se dnr N2018/01681/SPN

Utarbeta ett förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning samt att undersöka möjligheterna och presentera förslag till inrättande av ett nationellt forum för fysisk planering N 2018:C Beteckning N 2018:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status

2018-03-08

Kommittéberättelse A 2018:02 utredningen, se dir. 2018:12

Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet A 2018:02 Beteckning A 2018:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-03-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:12 Lokal

2018-03-01

Kommittéberättelse N 2018:B

Samverkansgrupp till Regeringskansliets samordningsfunktion för life science N 2018:B Beteckning N 2018:B Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-27 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 27 februari

2018-02-27

Kommittéberättelse Fi 2018:02

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete Fi 2018:02 Beteckning Fi 2018:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för Lokal Sammansättning Särskild utredare:

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:02 utredningen, se dir. 2018:11

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete M 2018:02 Beteckning M 2018:02 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-03-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:11 Lokal Utredningen beräknas

2018-02-22

Kommittéberättelse A 2018:01 utredningen, se dir. 2018:8

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster A 2018:01 Beteckning A 2018:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-03-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:8 Lokal Utredningen beräknas

2018-02-22

Kommittéberättelse Fi 2018:01

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete Fi 2018:01 Beteckning Fi 2018:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-15 Direktiv för Lokal Sammansättning Särskild utredare: Ferbe, Anders,

2018-02-15

Kommittéberättelse UD 2018:01 kommittén, se dir. 2018:3

Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar U 2018:01 Beteckning UD 2018:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2018-03-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:3 Lokal Kommittén beräknas avsluta sitt arbete

2018-02-08

Kommittéberättelse Ju 2018:A uppdraget, se PM dnr Ju2018/00457/P

Uppdrag angående SEFI-direktivet Ju 2018:A Beteckning Ju 2018:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-01-16 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2018/00457/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 1 september

2018-01-16

Kommittéberättelse Ku 2018:01

Utredningen om Demokratvillkoren i statlig bidragsgivning Ku 2018:01 Beteckning Ku 2018:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Särskild utredare: Almgren, Karin, fr.o.m. 2018-03-08 t.o.m. 2019-06-20 Rapporter

2018-01-01

Kommittéberättelse S 2018:01 utredningen, se dir. 2018:9

Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll S 2018:01 Beteckning S 2018:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för utredningen, se dir. 2018:9 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2019. Sammansättning Rapporter

2018-01-01

Kommittéberättelse Fi 2017:11 utredningen, se dir. 2017:134

Reseavdragskommittén Fi 2017:11 Beteckning Fi 2017:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:134 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juli 2019. Sammansättning

2017-12-21

Kommittéberättelse S 2017:09 utredningen, se dir. 2017:133

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken S 2017:09 Beteckning S 2017:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31

2017-12-21

Kommittéberättelse Fö 2017:B

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:B Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska sliútredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning Rapporter

2017-12-20

Kommittéberättelse Fö 2017:A

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska slutredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning Rapporter

2017-12-20

Kommittéberättelse S 2017:08 utredningen, se dir. 2017:128 och dir. 2018:14

Styrning för en mer jämlik vård S 2017:08 Beteckning S 2017:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128 och dir. 2018:14 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2017-12-18