Dokument & lagar (27 584 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:999 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01705/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:999 av Katarina Brännström M Färre välfärdsföretag Katarina Brännström har frågat mig vad jag gör för att stimulera svenskt näringsliv så att inte företagande minskar ännu mer. Regeringen anser att en mångfald

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:999 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:995 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/01704/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:995 av Betty Malmberg M Företagens regelbörda Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta för att myndigheternas arbete med regelförbättring och regelförenkling ska öka. Regeringen delar uppfattningen

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:995 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:986 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/01165/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:986 av Jan R Andersson M Tillsynen över och transparensen hos Folkbildningsrådet Jan R Andersson har frågat mig om jag avser att agera för att öka tillsynen och transparensen när det gäller Folkbildningsrådets

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Jan R Andersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:986 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:982 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01657/FF N2018/01677/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:979 av Hans Rothenberg M Företagsamhet inom välfärdssektorn och fråga 2017/18:982 av Lars Beckman M Företagare i välfärden Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att öka företagsamheten

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:982 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:981 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01670/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:981 av Lars Hjälmered M Minskat nyföretagande i högkonjunktur Lars Hjälmered har frågat mig på vilket sätt regeringens nedskalning av RUT och ROT samt den planerade vinstbegränsningen inom välfärdssektorn ökar

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:981 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:979 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/ 01657/FF N2018/01677/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:979 av Hans Rothenberg M Företagsamhet inom välfärdssektorn och fråga 2017/18:982 av Lars Beckman M Företagare i välfärden Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att öka företagsamheten

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:979 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:952 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2017/18:952 av Penilla Gunther KD Regeringens reformer för ren- och gruvnäringen Penilla Gunther har frågat mig vad jag och regeringen gör med de förslag som lagts fram i rapporten Ökad samverkan mellan rennäringen och gruvnäringen som tagits fram av Länsstyrelsen i Norrbotten i samverkan med respektive närings

Svarsdatum: 2018-03-19 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:952 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1008 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/00626/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1008 av Jan Ericson M 90-dagarsgarantin Jan Ericson har frågat mig om jag anser att det stöd som ges till arbetslösa unga inom 90-dagarsgarantin är tillräckligt. Vi gick till val med löftet att ingen

Svarsdatum: 2018-03-16 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1008 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:959 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/01590/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:959 av Roger Haddad L Politisk rekrytering av nämndemän Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen avser att återkomma med besked om reformering av nämndemannasystemet och i så fall på vilket sätt. Att

Svarsdatum: 2018-03-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:959 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:958 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/01562 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:958 av Robert Hannah L Reglering av apanaget Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen anser att samtliga 13 medlemmar av kungafamiljen ska försörjas genom apanaget och om jag och regeringen är villig att

Svarsdatum: 2018-03-16 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:958 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:980 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern T ill riksdagen Svar på fråga 2017/18:980 av Sofia Damm KD Regeringens feministiska utrikespolitik och Wikipediasatsning Sofia Damm har frågat mig om vad jag tror att WikiGap-satsningen kommer att betyda för världens kvinnor och med vilka medel skrivstugorna finansieras. För drygt

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:980 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:978 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/01135/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:978 av Hans Rothenberg M Regeringens rymdstrategi Hans Rothenberg har frågat mig vilka konsekvenserna blir för de företag som verkar inom den svenska rymdindustrin på grund av rymdstrategins försening.

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:978 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:977 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:977 av Barbro Westerholm L HPV-vaccin för pojkar Barbro Westerholm har frågat mig hur långt i processen behandlingen av frågan om HPV-vaccination av pojkar har kommit. Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller kraven för att införas i det nationella vaccinationsprogrammet

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:977 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:976 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00363/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:976 av Lena Asplund M Veteraner och psykisk ohälsa Lena Asplund har frågat mig vad jag och regeringen konkret gör för att se till att våra veteraner får adekvat hjälp, i synnerhet när det gäller psykiska problem. Veteranpolitiken

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Lena Asplund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:976 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:975 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:975 av Per-Ingvar Johnsson C Trafikskadenämndens oberoende Per-Ingvar Johnsson har frågat mig om jag anser att regeringen bör ändra på att nämndens beslutande ledamöter är alltför beroende av de medicinska rådgivande experterna. De trafikskadades situation är en angelägen fråga för regeringen. Den

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Per-Ingvar Johnsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:975 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:973 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00372/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:973 av Hans Wallmark M Resurser för internationella insatser Hans Wallmark har frågat finansministern om det finns en beredskap från regeringens sida att skjuta till mer resurser så att Sverige kan axla ansvar för internationella

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:973 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:971 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:971 av Johan Forsell M Rättssäker asylprocess Johan Forsell har frågat mig hur regeringen avser säkerställa att Migrationsverket förbättrar kvaliteten i asylutredningar och asylbeslut i syfte att fatta rättssäkra beslut i asylärenden. Inledningsvis kan jag bara instämma i vikten av en rättssäker asylprocess.

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:971 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 99 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:970 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/ 01076 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:970 Korruption av Johan Nissinen SD Johan Nissinen SD har frågat mig hur regeringen och jag ska arbeta vidare i fråga om en handlingsplan mot korruption. Regeringen arbetar aktivt för en god förvaltningskultur och mot korruption och

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Johan Nissinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:970 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:969 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2017/18:969 LAN-spel och omreglerad spelpolitik av Isabella Hökmark M Isabella Hökmark har frågat mig om jag redan nu kan intyga att förslag till förändringar gällande tillståndsplikten för LAN-spel kommer att läggas fram med anledning av förslaget till en omreglerad spelmarknad. Regeringen arbetar intensivt

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:969 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:968 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 00551/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:968 av Markus Wiechel SD Skattemedel till tvivelaktiga integrationsprojekt Markus Wiechel har mot bakgrund av de bidrag som delats ut till Mångkulturellt centrum MKCfrågat mig om jag anser att det är rimligt att

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:968 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 92 kB)