Dokument & lagar (4 161 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C0E6C

Kommenterad dagordning rådet 2018-03-29 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Allmänna rådets möte Sammanhållningspolitiken den 12 april 2018. Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Sammanhållningspolitik strategisk inriktning och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C0E6C (pdf, 168 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C0E68

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Strategiskt sammanhang och prioriteringar för sammanhållningspolitiken efter 2020 Diskussion Kommunikation av sammanhållningspolitiken Information från kommissionen Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB7A

Kommenterad dagordning rådet 2018-03-05 Näringsdepartementet Rådets möte Konkurrenskraftsrådet den 12 mars 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter aLista över icke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB7A (pdf, 190 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB79

Kommenterad dagordning rådet 2018-03-05 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte med sysselsättnings- och socialministrarna den 15 mars 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Framtiden för det sociala Europa post 2020 Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Riktlinjedebatt Dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB79 (pdf, 110 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB77

Kommenterad dagordning Rådet 2018-03-05 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 13 mars 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 26 februari. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Informationsskyldighet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB77 (pdf, 116 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB75

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Det sociala Europas framtid efter 2020 Riktlinjedebatt Den europeiska planeringsterminen 2018 a Prioriterade åtgärder på områdena för sysselsättnings- och socialpolitik: politisk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB73

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Den europeiska planeringsterminen 2018: Digitaliseringen av EU:s ekonomi Diskussion Slutsatser om EU:s industripolitiska strategi för konkurrenskraft, tillväxt och innovation


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB70

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Tvingande regler om utlämnande av uppgifter Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DBA

Promemoria 2018-01-29 U2018/ 00321/AI Utbildningsdepartementet Sekretariatet för analys och internationell verksamhet Rådets möte (utbildning) den 15 februari 2018 Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 9 februari Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar Icke-lagstiftande Halvtidsuppföljning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DBA (docx, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DB9

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkterna a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Halvtidsutvärderingen av Erasmus + och framtida riktlinjer efter 2020 - Riktlinjedebatt Europeiska rådets slutsatser från december 2017 ? utbildningsaspekter -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAC

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-02-12 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte (jordbruksministrarna) den 19 februari 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Meddelande från kommissionen;


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAC (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAB

Kommenterad dagordning Rådet 2018-02-12 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 20 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.(ev.) Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAB (pdf, 135 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAA

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Meddelande från kommissionen: Framtiden för livsmedel och jordbruk - Information från kommissionen - Diskussion Översyn över EU:s bioekonomistrategi och jordbrukssektorns


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FA9

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Hållbara finanser: högnivågruppens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491204

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Republiken Moldavien - Diskussion - Rådets slutsatser Fredsprocessen i Mellanöstern - Diskussion Venezuela - Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491203

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Presentation av det bulgariska ordförandeskapets prioriteringar Utkast till kommenterad dagordning för Europeiska rådets möte den 22-23 mars 2018 - Diskussion Rättsstatsprincipen i Polen /


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491202

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget - Lägesrapport Förberedelser inför Europeiska rådet (art. 50) (den 22 eller 23 mars 2018) - Utkast till kommenterad dagordning Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-15 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Presentation av Bulgariens ordförandeskapsprioriteringar Informationspunkt Bakgrund Det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207 (pdf, 231 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-19 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206 (pdf, 242 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-02-19 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 26 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205 (pdf, 130 kB)