Dokument & lagar (29 944 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1540 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01867/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1540 av Penilla Gunther KD Rättsosäkra tillståndsförfaranden Penilla Gunther har frågat samordnings- och energiministern Ibrahim Baylan vad han avser att göra för att tillse att tillståndsgivningsprocesserna är rättssäkra.

Svarsdatum: 2018-07-11 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1540 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1556 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1556 av Nina Lundström L Tillfälliga bygglov för förskolor och skolor Nina Lundström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder gällande tillfälliga bygglov för förskole- och skolverksamhet så att det ges möjlighet till större flexibilitet genom ändrade tidsgränser. Regeringens politik innebär

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1556 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1545 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/03840 SPN N2018/03845/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2017/18:1544 och 1545 av Christian Holm Barenfeld M En detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun Christian Holm Barenfeld har frågat närings- och innovationsministern och miljöministern om

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1545 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1544 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/03840 SPN N2018/03845/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2017/18:1544 och 1545 av Christian Holm Barenfeld M En detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun Christian Holm Barenfeld har frågat närings- och innovationsministern och miljöministern om

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1544 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1502 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/03694/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1502 av Betty Malmberg M LIS-område och detaljplan Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka mindre kommuners inflytande över utpekandet av så kallade LIS-områden,

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1502 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1453 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

N2018/03536/SPN Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1453 av Lars Beckman M Kommunala lantmäterimyndigheter Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Ljusdals kommun tillsammans med till exempel angränsande kommuner får inrätta en kommunal

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1453 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1442 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1442 av Lars Beckman M Öppna geodata Lars Beckman har frågat mig om det kommer något besked före valet om långfristig finansiering av öppna geodata. I oktober besvarade jag en likalydande fråga från Lars Beckman. I mitt svar redogjorde jag för den utökning av Lantmäteriets anslag som genomfördes 2017

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1442 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1439 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2017/18:1439 av Nooshi Dadgostar V Loftgångar och balkonger Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skärpa regelverket kring byggnation av loftgångar och balkonger i syfte att förebygga olyckor liknande den som inträffade i Karlstad. Det är ett viktigt ämne Nooshi Dadgostar

Svarsdatum: 2018-07-10 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1439 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Departementsserien 2018:30

Tillståndsprövning av vapendelar m.m. Ds 2018:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2018-07-10

Departementsserien 2018:30 (pdf, 610 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02528 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1547 av Lars Mejern Larsson S Nya skatteregler för bärplockare Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att se över skattereglerna för säsongsanställda som kommer från länder utanför EU. Frågan

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1542 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

U2018/ 02861/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1542 av Christian Holm Barenfeld M IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dessa betyg Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt jag nu kommer att bevaka frågan och säkerställa

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1542 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1523 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02465/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1523 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Regeringens flygskatt Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka vinster jag ser med att göra det dyrare för svenskar att flyga. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1523 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1522 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02464/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1522 av Hans Rothenberg M Digitaliseringen i Sverige Hans Rothenberg har frågat mig vad jag och regeringen gör för att tillse att regeringens och riksdagens vilja i förhållande till implementeringen av digitaliseringsstrategin

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1522 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1521 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02463/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1521 av Hans Rothenberg M Ny lag om personalliggare Hans Rothenberg har frågat mig om jag anser att förberedelsearbetet inför den nya lagstiftningen om personalliggare har varit tillräckligt genomarbetat när Skatteverket inte

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1521 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1520 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/ 02462/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1520 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Förändring av RUT-avdraget Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig varför jag försämrar RUT-avdraget som enligt henne är en av de reformer som har varit mest lyckade för jobbskapande

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1520 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/02461/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1519 av Sofia Fölster M Höjda skatter Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att ansträngning och utbildning ska löna sig mer i Sverige. Regeringen har sedan den tillträdde fört en stram och

Svarsdatum: 2018-07-06 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1543 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/01879/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1543 av Saila Quicklund M Intäktsregleringen av elnätsavgifter Saila Quicklund har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att göra med anledning av kravet att skärpa intäktsregleringen för elnätsavgifterna.

Svarsdatum: 2018-07-05 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1543 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1560 av Jamal El-Haj S Kriget mot Gazas fängslade folk Jamal El-Haj har frågat mig genom vilka initiativ jag försöker hjälpa Gazas lidande folk, och ifall någon svensk sjukvårdsinsats kan göras för att hjälpa de som skadas svårt. Situationen

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1559 av Markus Wiechel SD Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten Markus Wiechel har frågat mig om det inte dags att tydligt verka för att avbryta Turkiets EU-förhandlingar och dess medverkan i Europarådet och om jag anser att

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1555 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1555 av Markus Wiechel SD Gripandet av en svensk valobservatör i Turkiet Markus Wiechel har frågat mig om jag avser lyfta Turkiets agerande i fråga om den svenska valobservatören som nekades inresa i Turkiet med den turkiska ambassadören, turkiska

Svarsdatum: 2018-07-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1555 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)