Dokument & lagar (29 944 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1588 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03821 Justitiedepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1588 av Hans Wallmark M Uppföljning av MSB:s förslag om stärkt samhällsskydd och förbättrad krisberedskap Hans Wallmark har frågat mig om vilka förslag som regeringen har gått vidare med av dem som MSB presenterade för fyra år sedan i en rapport

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1588 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1580 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1580 av Beatrice Ask M Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka rekryteringen av brandmän och deltidsbrandmän. Det är kommunen som ansvarar för rekrytering av personal till den kommunala räddningstjänsten. Flera kommuner

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1580 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1579 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03771/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1579 av Beatrice Ask M Brandbekämpning med flyg Beatrice Ask har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen förbereder för att säkerställa att skogsbränder i Sverige kan bekämpas med hjälp av svensk flygkapacitet.

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1579 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1578 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1578 av Beatrice Ask M Tillgången till brandbekämpningsmaterial Beatrice Ask har mot bakgrund av räddningsinsatserna avseende sommarens skogsbränder frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att räddningsarbetet inte blir lidande på grund av materialbrist och för att återställandet

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1578 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1574 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03748 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1574 av Roger Haddad L Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism Roger Haddad har frågat mig varför regeringen drog in stödet till stödtelefonen som är den enda nationella linjen för anhöriga. Det är

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1574 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1570 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03724-POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1570 av Roger Haddad L Återvändare från Islamiska staten Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att kända återvändare från Islamiska staten kan gå fria vid hemkomst till

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1570 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1569 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03725/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1569 av Roger Haddad L Övergrepp i rättssak Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stärka skyddet för domare och andra inom rättsväsendet när det gäller övergrepp

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1569 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1568 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03721 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1568 av Sten Bergheden M Risken för skogsbränder Sten Bergheden har frågat statsrådet Sven-Erik Bucht vilka extraordinära insatser på grund av det extremt torra vädret som statsrådet gjort eller planerar att

Svarsdatum: 2018-08-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1568 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1596 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2018/04256/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1596 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M SAS inställda flygavgångar Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig, givet den svenska statens fortsatta ägarintresse i SAS, vilka besked bolagets ledning gett mig

Svarsdatum: 2018-08-14 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1596 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1592 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:1592 av Annika Qarlsson C Migrationsverkets ärendehandläggning Annika Qarlsson har frågat mig hur jag säkerställer att Migrationsverkets ärendeprövning sker på det enklaste och mest effektiva sättet. Handläggningstiderna i asylärenden påverkar den enskilde, statens planering och kommunernas mottagande

Svarsdatum: 2018-08-14 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1592 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1593 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1593 av Betty Malmberg M Utvecklingen i Katalonien Betty Malmberg har frågat mig om regeringen har för avsikt att på egen hand eller via EU agera till stöd för de katalanska politiker som sitter fängslade enkom för att ha beslutat om en folkomröstning.

Svarsdatum: 2018-08-13 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1593 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1591 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2018/00974/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1591 av Johan Hultberg M Fartyg som skyddsobjekt Johan Hultberg M har frågat mig om jag är villig att ta initiativ till en lagändring i syfte att göra det möjligt att klassa fartyg avsedda för transport av särskilt farlig och

Svarsdatum: 2018-08-13 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1591 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1576 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

PAGE 2 Ju2018/03758/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1576 av Jens Holm V Uppsamlingsläger för flyktingar Jens Holm har frågat mig om, och i så fall vad, jag och regeringen har svarat på de frågor som det österrikiska ordförandeskapet

Svarsdatum: 2018-08-10 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1576 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 50 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2018/03998/TIF Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1561 av Lars Beckman M Stoppandet av investeringar i väg 56 Lars Beckman har frågat mig varför jag och regeringen har beslutat att ta bort investeringarna i väg 56 i den nationella infrastrukturplanen. Regeringen har fattat beslut om en nationell

Svarsdatum: 2018-08-10 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1561 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1594 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04254/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1594 av Betty Malmberg M Gränskontroll vid import av lantbruksdjur Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att försöka stoppa kommissionens beslut samt vilka åtgärder jag kommer att vidta för att virussmittade

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1594 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1590 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:1590 av Annicka Engblom M Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring Annicka Engblom har frågat mig om jag med tanke på det akuta läget, ämnar vidta omedelbara åtgärder för att lätta på regelverket så att landets mikrobryggerier liksom tidigare ska kunna skänka restprodukten drav till lokala

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Annicka Engblom (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1590 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1585 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04082/HL N2018/04189/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden M Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet och 2017/18:1585 av Christian Holm Barenfeld M Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel Sten Bergheden har frågat mig om jag avser på något

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1585 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1584 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04188/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1584 av Christian Holm Barenfeld M Torkan och det svenska köttet Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att öka konsumtionen av svenskproducerat kött för att förbättra lantbrukarnas

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1584 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1577 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/ 04171/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1577 av Jens Holm V Pilbågsjakt Jens Holm har frågat mig om jag inom ramen för regeringens befogenheter kommer att besluta om fortsatt förbud mot jakt med pil och båge i jaktförordningen. Mitt uppdrag som landsbygdsminister

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1577 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1573 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04111/JM N2018/04112/JM N2018/04113/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson KD Krisen för svenska bönderna, fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson C Den extrema torkans effekter för lantbruket och fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson C Den

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1573 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 78 kB)