Dokument & lagar (337 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1623 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04463/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1623 av Betty Malmberg M Handel med levande djur Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Statens jordbruksverk Jordbruksverket ska kunna förhindra att Sverige får in de allvarliga sjukdomarna

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1623 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1602 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04280/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1602 av Kristina Yngwe C Förskottering av EU-ersättningar Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att direktstöden kan börja utbetalas redan i oktober. Den extrema vädersituationen

Svarsdatum: 2018-08-20 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1602 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1594 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04254/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1594 av Betty Malmberg M Gränskontroll vid import av lantbruksdjur Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att försöka stoppa kommissionens beslut samt vilka åtgärder jag kommer att vidta för att virussmittade

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1594 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1590 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:1590 av Annicka Engblom M Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring Annicka Engblom har frågat mig om jag med tanke på det akuta läget, ämnar vidta omedelbara åtgärder för att lätta på regelverket så att landets mikrobryggerier liksom tidigare ska kunna skänka restprodukten drav till lokala

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Annicka Engblom (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1590 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1585 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04082/HL N2018/04189/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden M Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet och 2017/18:1585 av Christian Holm Barenfeld M Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel Sten Bergheden har frågat mig om jag avser på något

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1585 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1584 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04188/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1584 av Christian Holm Barenfeld M Torkan och det svenska köttet Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att öka konsumtionen av svenskproducerat kött för att förbättra lantbrukarnas

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1584 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1577 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/ 04171/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1577 av Jens Holm V Pilbågsjakt Jens Holm har frågat mig om jag inom ramen för regeringens befogenheter kommer att besluta om fortsatt förbud mot jakt med pil och båge i jaktförordningen. Mitt uppdrag som landsbygdsminister

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1577 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1573 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04111/JM N2018/04112/JM N2018/04113/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson KD Krisen för svenska bönderna, fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson C Den extrema torkans effekter för lantbruket och fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson C Den

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1573 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1572 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04111/JM N2018/04112/JM N2018/04113/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson KD Krisen för svenska bönderna, fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson C Den extrema torkans effekter för lantbruket och fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson C Den

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1572 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1571 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04111/JM N2018/04112/JM N2018/04113/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson KD Krisen för svenska bönderna, fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson C Den extrema torkans effekter för lantbruket och fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson C Den

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1571 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1566 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04082/HL N2018/04189/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden M Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet och 2017/18:1585 av Christian Holm Barenfeld M Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel Sten Bergheden har frågat mig om jag avser på något

Svarsdatum: 2018-08-07 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1566 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1565 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04025/ JM N2018/04049/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1563 av Daniel Bäckström C Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen och 2017/18:1565 av Hans Hoff S Stöd till lantbrukare Daniel Bäckström har frågat mig vilka omgående åtgärder jag kommer att vidta

Svarsdatum: 2018-07-18 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1565 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1563 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04025/ JM N2018/04049/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1563 av Daniel Bäckström C Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen och 2017/18:1565 av Hans Hoff S Stöd till lantbrukare Daniel Bäckström har frågat mig vilka omgående åtgärder jag kommer att vidta

Svarsdatum: 2018-07-18 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1563 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04081/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden M Svenskt kött Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt ta initiativ till att uppmana svenska folket att köpa mer svenskt kött för att underlätta för lantbrukarna och slakterierna

Svarsdatum: 2018-07-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03999/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern T ill riksdagen Svar på fråga 2017/18:1562 av Ola Johansson C Fritidsfiske med redskap Ola Johansson har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att det även i framtiden kommer att vara möjligt att längs västkusten idka småskaligt fritidsfiske med

Svarsdatum: 2018-07-13 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1526 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/ 03746/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1526 av Mikael Oscarsson KD Svampsjukdomar i skog Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för skogsägare som får sin skog förstörd av svampsjukdomen diplodiasjuka. Inledningsvis vill jag understryka

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1526 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1518 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/ 03 736 FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1518 av Jens Holm V Sveriges ordförandeskap i Baltfish Jens Holm har frågat mig om jag avser presentera den svenska strategin och prioriteringarna inför ordförandeskapet i Baltfish för riksdagen, och hur jag avser att

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1518 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1515 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03731/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1515 av Annika Qarlsson C Fördelning av företags- och projektstöd Annika Qarlsson har frågat mig hur jag och regeringen säkerställer att den skeva fördelningen av företags- och projektstöd inte får fortgå. Regeringen bedriver

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1515 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1514 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03729/RTS N2018/03730/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1513 av Annika Qarlsson C Strategi om civilsamhällelig mobilisering och jämställdhetsintegrering och fråga 2017/18:1514 av Annika Qarlsson C Winnet och civilsamhällets roll i arbetet med jämställd regional

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1514 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1513 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03729/RTS N2018/03730/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1513 av Annika Qarlsson C Strategi om civilsamhällelig mobilisering och jämställdhetsintegrering och fråga 2017/18:1514 av Annika Qarlsson C Winnet och civilsamhällets roll i arbetet med jämställd regional

Svarsdatum: 2018-07-03 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1513 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 84 kB)