Dokument & lagar (273 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1632 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2018/01612/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1632 av Lars Beckman M Insatser för arbetslösa Lars Beckman har frågat vad jag gör för att undvika att tusentals arbetslösa står utan insats när hösten drar igång. Bakgrunden är att Dagens

Svarsdatum: 2018-09-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1632 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1612 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A 2018/01548/A Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1612 av Lars Beckman M Utbildningsplikt för nyanlända Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få fler utrikes födda att delta i studier enligt utbildningsplikten och förbättra utfallet för denna insats. Utbildningsplikten syftar till

Svarsdatum: 2018-08-23 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1612 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1603 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/01524/SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1603 av Jenny Petersson M Lägst arbetslöshet i EU år 2020 Jenny Petersson har frågat mig om regeringen kommer att ompröva arbetslöshetsmålet, eller om jag fortfarande bedömer att regeringen kommer

Svarsdatum: 2018-08-20 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1603 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1528 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/01355/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1528 av Lars Hjälmered M Arbetsförmedlingen Lars Hjälmered har frågat mig vilka arbetsmarknads- och samhällsekonomiska vinster jag ser med att behålla Arbetsförmedlingen när det är en myndighet som

Svarsdatum: 2018-07-02 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1528 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1524 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/01339/SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1524 av Sofia Fölster M Regeringens arbetslöshetsmål Sofia Fölster har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att Sverige når sitt mål om lägst arbetslöshet inom

Svarsdatum: 2018-07-02 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1524 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1472 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/01311/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1472 av Jamal El-Haj S Livslångt lärande Jamal El-Haj har frågat mig hur jag avser att agera för att få till stånd den breda samverkan kring strukturomvandling och fördelningspolitik som efterlyses.

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jamal El-Haj (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1472 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1443 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1443 av Erik Slottner KD om arbetslöshetskassornas oberoende och självständighet Erik Slottner KD har frågat om jag avser att ta några initiativ inom ramen för mitt ämbete för att säkerställa arbetslöshetskassornas oberoende och självständighet gentemot närliggande organisation. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Erik Slottner (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1443 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1415 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2018/ 01251/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1415 av Lars Beckman M om utfallet av extratjänster Lars Beckman har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att förbättra utfallet av extratjänsterna så fler kommer i en icke-subventionerad

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1415 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1408 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1408 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1407 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1407 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1406 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1406 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1405 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1405 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1404 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1404 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1403 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1403 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1402 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1402 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1401 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1401 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1400 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1400 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1399 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1399 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1398 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1398 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1397 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1395-1408 av Christian Holm Barenfeld M Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn m.fl. Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn, Munkfors, Grums, Arvika, Hammarö, Eda, Filipstad, Sunne, Säffle,

Svarsdatum: 2018-06-13 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1397 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 84 kB)