Dokument & lagar (18 träffar)

Departementsserien 1994:138


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:138 (pdf, 3133 kB)

Departementsserien 1994:138


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:138 (pdf, 3400 kB)

Departementsserien 1994:138

1995-01-01

Departementsserien 1994:138 (pdf, 4094 kB)

Departementsserien 1994:135

1995-01-01

Departementsserien 1994:135 (pdf, 1845 kB)

Departementsserien 1994:133

1995-01-01

Departementsserien 1994:133 (pdf, 2660 kB)

Departementsserien 1994:86

1995-01-01

Departementsserien 1994:86 (pdf, 3834 kB)

Departementsserien 1994:81

1995-01-01

Departementsserien 1994:81 (pdf, 9123 kB)

Departementsserien 1994:72

33 5 Sammanfattning och slutsatser Syftet med dennastudie är att försöka konkretiseravad som är moti- ven bakom strävandenaefter ökad valfrihet på skolans område, och attjämföra dessamotiv med effekterna av ett antal åtgärder som syf- tar till ökad valfrihet. t Motiven för ökad valfrihet på skolans område är

1995-01-01

Departementsserien 1994:72 (pdf, 504 kB)

Departementsserien 1994:56


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:56 (pdf, 2388 kB)

Departementsserien 1994:56


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:56 (pdf, 4796 kB)

Departementsserien 1994:56

1995-01-01

Departementsserien 1994:56 (pdf, 4783 kB)

Departementsserien 1994:55

1995-01-01

Departementsserien 1994:55 (pdf, 2264 kB)

Departementsserien 1994:38


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:38 (pdf, 3689 kB)

Departementsserien 1994:38

1995-01-01

Departementsserien 1994:38 (pdf, 5079 kB)

Departementsserien 1994:37

1995-01-01

Departementsserien 1994:37 (pdf, 4235 kB)

Departementsserien 1994:31

1995-01-01

Departementsserien 1994:31 (pdf, 4856 kB)

Departementsserien 1994:23

1995-01-01

Departementsserien 1994:23 (pdf, 8462 kB)

Departementsserien 1994:22

1995-01-01

Departementsserien 1994:22 (pdf, 4977 kB)