Dokument & lagar (18 träffar)

Departementsserien 1994:138


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:138 (pdf, 3400 kB)

Departementsserien 1994:138

1995-01-01

Departementsserien 1994:138 (pdf, 4094 kB)

Departementsserien 1994:138


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:138 (pdf, 3133 kB)

Departementsserien 1994:135

1995-01-01

Departementsserien 1994:135 (pdf, 1845 kB)

Departementsserien 1994:133

1995-01-01

Departementsserien 1994:133 (pdf, 2660 kB)

Departementsserien 1994:86

1995-01-01

Departementsserien 1994:86 (pdf, 3834 kB)

Departementsserien 1994:81

1995-01-01

Departementsserien 1994:81 (pdf, 9123 kB)

Departementsserien 1994:72

33 5 Sammanfattning och slutsatser Syftet med dennastudie är att försöka konkretiseravad som är motiven bakom strävandenaefter ökad valfrihet på skolans område, och attjämföra dessamotiv med effekterna av ett antal åtgärder som syftar till ökad valfrihet. t Motiven för ökad valfrihet på skolans område är flera. Ett av

1995-01-01

Departementsserien 1994:72 (pdf, 504 kB)

Departementsserien 1994:56


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:56 (pdf, 2388 kB)

Departementsserien 1994:56


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:56 (pdf, 4796 kB)

Departementsserien 1994:56

1995-01-01

Departementsserien 1994:56 (pdf, 4783 kB)

Departementsserien 1994:55

1995-01-01

Departementsserien 1994:55 (pdf, 2264 kB)

Departementsserien 1994:38


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1994:38 (pdf, 3689 kB)

Departementsserien 1994:38

1995-01-01

Departementsserien 1994:38 (pdf, 5079 kB)

Departementsserien 1994:37

1995-01-01

Departementsserien 1994:37 (pdf, 4235 kB)

Departementsserien 1994:31

1995-01-01

Departementsserien 1994:31 (pdf, 4856 kB)

Departementsserien 1994:23

1995-01-01

Departementsserien 1994:23 (pdf, 8462 kB)

Departementsserien 1994:22

1995-01-01

Departementsserien 1994:22 (pdf, 4977 kB)